Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Δελτία Τύπου arrow ΛΗΨΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΛΗΨΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκτύπωση
  espa.jpgΟ Δήμος Σιθωνίας μετά από τις συντονισμένες ενέργειες, στις οποίες προέβη για τη λειτουργική αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του, καθώς και τη συστηματική συμπλήρωση του Φακέλου υποβολής (συγγραφή Εντύπου εκπλήρωσης απαιτήσεων διαχειριστικής επάρκειας, Εγχειριδίου Διαδικασιών, Πρότυπων Εντύπων κ.λπ), έλαβε από την Ειδική Υπηρεσία της αρμόδιας Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Ε.Δ.Α) την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας Τύπου Α (πράξεις με τεχνικό αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα δημόσια έργα υποδομής και τεχνικές μελέτες) και Τύπου Β (πράξεις δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών).
Η λήψη της διαχειριστικής επάρκειας επιτεύχθηκε μετά από τον διοικητικό έλεγχο του Φακέλου Υποβολής και την αυτοψία – επιθεώρηση που πραγματοποιή-θηκε από στελέχη της Ε.Δ.Α στις Υπηρεσίες του Δήμου Σιθωνίας. Κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων ελέγχων αξιολογήθηκαν θετικά:
Ι. Η συμβατότητα του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Δήμου Σιθωνίας με το κοινοτικό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό δίκαιο σχετικά με την ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων.
II. Ο ορισμός των υπηρεσιών ή και των αρμοδίων οργάνων του Δ.Σιθωνίας που είναι υπεύθυνα για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης και διαχείρισης συμβάσεων, παρακολούθησης και πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου και οικονομικής διαχείρισης έργων.
ΙΙΙ. Η τεκμηρίωση των ανωτέρω διαδικασιών με τη μορφή εγχειριδίου, που χρησιμοποιεί για την λειτουργία του ο Δ.Σιθωνίας.
ΙV. Η επάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του Δ.Σιθωνίας, η οποία διασφαλίζει επαρκή λειτουργικότητα και ασφαλή αποθήκευση − διαχείριση πληροφοριών και αρχείων.
Ως εκ τούτου ο Δήμος Σιθωνίας δύναται πλέον να συμμετέχει αυτόνομα στην υποβολή προτάσεων για την ένταξη συγχρηματοδούμενων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της περιόδου 2007-2013 καθώς και στην υλοποίηση αυτών.

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg