Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Σ. arrow 50/2012

50/2012 Εκτύπωση
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                      
Από το πρακτικό της 4/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σιθωνίας.

Στη Νικήτη, σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.: 2658/24-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δεκαέξι (16) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αρσένης Καλλικρατίδας                                         1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης
2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.                             2) Σπανός Μιχαήλ
3) Λογοτριβή Ελένη                                                   3) Μάντσιος Βασίλειος
4) Λαθούρη Πάργα Μαρία                                          4) Γκιώτης Νικόλαος
5) Αναγνωστάρας Γεώργιος                                       5) Χαλκιά Άννα
6) Ψηλογιάννης Γεώργιος                                         6) Δημητρός Δημήτριος του Αστ.
7) Χριστοδούλου Νικόλαος                                       7) Γκαλή Γιαννούλα
8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος                                      8) Τσιάρας Εμμανουήλ
9) Παπαστεργίου Αχιλλέας                                         9) Πράτσας Ιωάννης
10) Φάλκος Κωνσταντίνος                                       10) Ρεβενικιώτης Δημήτριος
11) Κωστίκας Στυλιανός                                            11) Πετρίδης Νικόλαος
12) Γιοβανούδας Βαρσάμης
13) Γεωργιάδης Αναστάσιος
14) Κατσίκης Παναγιώτης
15) Πράτσας Άγγελος
16) Μάλαμα Κυριακή

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Κωτσίδη Αικατερίνη, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι της Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά κ.Καπλάνης Γεώργιος και Δ.Κ. Αγίου Νικολάου κ. Παρδάλης Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης και κ. Μάντσιος Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωστίκας Στυλιανός βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Πρατσας Άγγελος βγαίνει εκτός αίθουσας στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως και συγκεκριμένα κατά την έναρξη συζητήσεως της δεύτερης αιτήσεως του κ. Βογιατζή Οδυσσέα και επιστρέφει στην έναρξη συζητήσεως της πέμπτης αιτήσεως της Γιώβου Γιασεμής του ιδίου θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσίκης Παναγιώτης βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δωδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην έναρξη του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μάντσιος Βασίλειος αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ. βγαίνει εκτός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του δέκατου έκτου θέματος της ημερησίας διατάξεως και επιστρέφει στην αίθουσα στην έναρξη του δέκατου όγδοου θέματος της ημερησίας διατάξεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δ.Σ.  που αφορά την «Ψήφιση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση πανηγυριού Αγίου Στεφάνου στον Παρθενώνα Δ.Κ.Ν.Μαρμαρά» και ζήτησε να χαρακτηριστεί το θέμα ως κατεπείγον. Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάνθηκε για το χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον, καθώς και για τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος δηλώνει παρών.
 
Αριθμός Απόφασης:  50/2012
Θέμα: 3ο   εκτός ημ. διατάξεως
«Ψήφιση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση πανηγυριού Αγίου Στεφάνου στον Παρθενώνα Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο (3ο) θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε τα εξής:
Ο Δήμος Σιθωνίας συμμετείχε στη διοργάνωση του πανηγυριού Αγίου Στεφάνου στον Παρθενώνα Δ.Κ.Ν.Μαρμαρά στις 27/12/2011 σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΠΑΡΘΕΝΩΝ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 395/2011 απόφαση του Δ.Σ.
Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα πανηγύρια στον ιστορικό οικισμό του Παρθενώνα του Δήμου Σιθωνίας που διαρκεί ένα διήμερο.
 Το χωριό υπάρχει από τον 9ο αιώνα μ.Χ. Πολλές ιστορικές πηγές κυρίως βυζαντινές, μιλούν για τον Παρθενώνα ήδη από τον 10ο μ.Χ. αιώνα. Το χωριό αναφέρεται και ως Παρθένι ή ως Παρθενιώνας. Η αρχαία πόλη Παρθενόπολη, που αναφέρει ο Ηρόδοτος πρέπει να βρισκόταν κοντά στο σημερινό χωριό. Στον Παρθενώνα ζούσαν περίπου 500 κάτοικοι, οι οποίοι μετά την εγκατάσταση των Μαρμαρινών κατέβηκαν κι αυτοί και εγκαταστάθηκαν στον Ν.Μαρμαρά. Ο Παρθενώνας είχε εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους του από το 1970 μέχρι το 1980. Αργότερα ιδρύθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Παρθενών» και με τις προσπάθειες κατοίκων και επισκεπτών που αγάπησαν το πανέμορφο χωριό άρχισαν οι προσπάθειες αναστήλωσης σε όσα ο χρόνος και η εγκατάλειψη είχαν ερημώσει. Ο ιερός Ναός του Αγίου Στεφάνου, το παλιό Δημοτικό Σχολείο, η κεντρική βρύση της πλατείας και πολλά εξωκλήσια βρήκαν και πάλι την παλιά τους ζωντάνια.  Όλα τα σημερινά σπίτια του χωριού έχουν αναπαλαιωθεί σύμφωνα με την παραδοσιακή Μακεδονίτικη αρχιτεκτονική. Η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου στο κέντρο του Παρθενώνα, κτίσθηκε το 1821 αλλά καταστράφηκε λίγα χρόνια αργότερα από πυρκαγιά.
Το 1837 ξαναχτίστηκε. Είναι ο παλιότερος ναός στη Χαλκιδική με τις λιγότερες παρεμβάσεις, καθώς μέχρι και σήμερα διατηρείται το ξυλόγλυπτο τέμπλο, η περίφημη ξυλόγλυπτη οροφή και ο άμβωνας στη μέση. Το 1995 ιδρύεται το Λαογραφικό Μουσείο και στεγάζεται στο παλιό πέτρινο Δημοτικό Σχολείο με σκοπό τη διάσωση αντικειμένων και εργαλείων.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στον Παρθενώνα κάθε χρόνο στη Μνήμη του Αγίου Στεφάνου, προάγουν τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών, αναδεικνύουν την πολιτιστική ευαισθησία των τοπικών φορέων, αφυπνίζουν  και ενισχύουν την πολιτιστική και ιστορική συνείδηση των κατοίκων του Ν.Μαρμαρά και ιδιαίτερα όσων γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στον ιστορικό οικισμό του Παρθενώνα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν αναβιώσεις παλιών εθίμων του χωριού, όπως το πατροπαράδοτο «κουρμπάνι» στη Μνήμη του Αγίου Στεφάνου, οι παραδοσιακή γιορτή με ντόπιες ενδυμασίες και τοπικά τραγούδια και χορούς και η αναπαράσταση του παραδοσιακού γάμου. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εκτενείς παρουσιάσεις στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου, των αντικειμένων και της χρήσης τους, και επίδειξη παρασκευής παραδοσιακών γλυκών από τις γυναίκες του Συλλόγου.
Ως εκ τούτου, και επειδή η εν λόγω διοργάνωση κρίνεται ότι προάγει τα πολιτιστικά ενδιαφέροντα των δημοτών του Δήμου Σιθωνίας πρέπει ψηφίσουμε πίστωση 3.510,00 € για τις δαπάνες της διοργάνωσης.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με τα ανωτέρω.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Ψηφίζει πίστωση 3.510,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.0009 με τίτλο «Δημόσιες σχέσεις(Πολιτιστικές εκδηλώσεις, οργάνωση, κάλυψη, διαφήμιση, γεύματα προμήθειες τροφίμων-ποτών κ.λ.π.)»  του προϋπολογισμού του Δήμου Σιθωνίας έτους 2012 για δαπάνες διοργάνωσης του πανηγυριού Αγίου Στεφάνου στον Παρθενών Δ.Κ.Ν.Μαρμαρά στις 27/12/2011 σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΠΑΡΘΕΝΩΝ».

Υπέρ είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι; 1) Αρσένης Καλλικρατίδας, 2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ., 3) Λογοτριβή Ελένη, 4) Λαθούρη Πάργα Μαρία, 5) Αναγνωστάρας Γεώργιος, 6) Ψηλογιάννης Γεώργιος, 7) Χριστοδούλου Νικόλαος, 8) Παπαλέξης Κωνσταντίνος, 9) Παπαστεργίου Αχιλλέας, 10) Φάλκος Κωνσταντίνος, 11) Κωστίκας Στυλιανός, 12) Γιοβανούδας Βαρσάμης, 13) Γεωργιάδης Αναστάσιος, 14) Κατσίκης Παναγιώτης, 15) Μάλαμα Κυριακή, 16) Ντέμπλας Κυπαρίσης, 17) Μάντσιος Βασίλειος.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πράτσας Άγγελος δηλώνει παρών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2012.
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
  Ο Πρόεδρος                                                  Τα μέλη
 Υπογραφή                        Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Νικήτη, 05/03/2012
Ο Πρόεδρος

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg