Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2012 Εκτύπωση
 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 3/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 28-03-2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη   και ώρα 20:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 102/21-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν τρία (3), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή

3.  Κωτσάκης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης:4/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

«Αιτήσεις πολιτών».   

Αριθμός θέματος: 1ο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το πρώτο(1ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη του Τοπικού Συμβουλίου τις κάτωθι αιτήσεις των Δημοτών προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων :

1.      Την υπ’ αριθμ. 36/19-03-2012 αίτηση του Χρήστου Σαραντίδη του Εμμανουήλ ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 50 τμ αιγιαλού και παραλίας στο κάμπινγκ Πλατανίτσι για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

2.      Την υπ’ αριθμ. 35/19-03-2012 αίτηση του Χρήστου Σαραντίδη του Εμμανουήλ ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 40τμ αιγιαλού και παραλίας στη Σάρτη απέναντι από την οικία Γιαννάκυρη Νικολάου για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

3.      Την υπ’ αριθμ. 01/06-02-2012 αίτηση του Λαζαρίδη Χαρίλαου του Πολυχρόνη ζητάει την εκμίσθωση χώρου 25 τμ αιγιαλού και παραλίας στο κάμπινγκ Αρμενιστής  για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

4.      Την υπ’ αριθμ. 5/2012 αίτηση της ΧΙΤΤΚΑ ΕΛΛΕΝ του ΟΤΤΟ με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 40τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το ξενοδοχείο SARTI BEACH  για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

5.      Την υπ’ αριθμ.40/16-03-2012 αίτηση του Παραλίκα Οδυσσέα του Αλεξάνδρου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση 50 τμ στη θέση <<Αγασματάκι>> Σάρτης αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .

6.      Την υπ’ αριθμ. 11/14-03-2012 αίτηση του Γεωργιάδη Κωνσταντίνου του Παύλου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση 270τμ στη θέση μπροστά από το ξενοδοχείο <<ΠΟΝΤΟΣ>> Σάρτης αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

7.      Την υπ’ αριθμ.138/13-01-2012 της Τσανάκα Χριστίνας του Δημητρίου η οποία ζητάει 30 τμ χώρο μπροστά από την Ξενοδοχειακή της μονάδα για να χρησιμοποιηθούν για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

8.       Την υπ’ αριθμ. 39/01-11-2011 αίτηση του Καμπούρη Παναγιώτη του Σταύρου   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση 20τμ στη θέση μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια με την επωνυμία <<ΣΤΑΥΡΟΣ>> Σάρτης αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

9.      Την υπ’ αριθμ. 106/28-03-2012 αίτηση του Χατζηφωτίου Ανδροκλή του Στυλιανού ο οποίος ζητάει 20 τμ χώρο στην στροφή πριν το Πλατανίτσι για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  

10.  Την υπ’ αριθμ. 38/16-03-2012 αίτηση του ISTVAN ZSOLT BENE του ΙSTVAN με την οποία ζητάει να του χορηγηθούν 10 τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το κατάστημα του Γιώβου Γεώργιου για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ.

11.  Την υπ’ αριθμ. 36/16-03-2012 αίτηση του ISTVAN ZSOLT BENE του ΙSTVAN με την οποία ζητάει να του χορηγηθούν 20 τμ δίπλα από την παιδική χαρά για εκμίσθωση φουσκωτών παιγνίων αναψυχής .

12.  Την υπ’ αριθμ. 8/13-03-2012 του Ιωάννη Λυρατζή του Ελευθερίου με την οποία ζητάει άδεια εγκατάστασης Λούνα παρκ στο οικόπεδο που έχει νοικιάσει από την Φειδάκη Ελευθερία .

13.  Την υπ’ αριθμ. 5713/28-03-2012 αίτηση του Ευάγγελου Ριτζαλέα του Χρήστου με την  οποία ζητάει άδεια παροχής ύδρευσης στο αγροτεμάχιο του στο οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια .

14.  Η υπ’ αριθμ. 428/11-01-2012 αίτηση-διαμαρτυρία πολιτών με την οποία ζητούν να αποξυλωθούν πασαλάκια που βρίσκονται μπροστά στην οικία του Ταουσάνη διότι δημιουργείται πρόβλημα με την διέλευση των αυτοκινήτων προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια  τους καθώς και να τοποθετηθούν ταμπέλες στις οποίες να αριθμούνται οι είσοδοι προς το χωριό πχ Α’ είσοδος – Β’ είσοδος – Γ’ είσοδος .

15.  Την υπ’ αριθμ. 142/23-01-2012 αίτηση του Μιχαήλ Πιντή του Εμμανουήλ με την οποία ζητάει την διάνοιξη νέου δρόμου όπου υπάρχει κοινοτικό μέρος για την διέλευση αυτοκινήτου του .

16.  Την υπ’ αριθμ. 108/28-03-2012 αίτηση της Γιαννάκυρη Διαλεκτής του Νικολάου με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ για την πώληση καλαμποκιού στο χώρο που θα ου υποδείξετε στο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την πιτσαρία .

17.  Την υπ’ αριθμ. 104/17-03-2012 αίτηση της Ραλλιώ Καφετζάκη του Μιχαήλ με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ για την πώληση καλαμποκιού στο χώρο που θα μου υποδείξετε στο Δημοτικό σχολείο

18.  Την υπ’ αριθμ. 141/23-01-2012 αίτηση του Κοτρώνη Φώτιου του Παναγιώτη με την οποία ζητάει 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου για την πώληση μαλλί της γριάς .

19.  Την υπ’ αριθμ. 105/26-03-2012 αίτηση του Συρόπουλου Γεωργίου του Κωνσταντίνου με την οποία ζητάει την κοπή Πλατάνων κατά μήκος του δρόμου Βουνίδη Στράτου –Πανταζή Μωραίτη λόγω στενότητας του δρόμου προς αποφυγή των ατυχημάτων .

20.  Την υπ’ αριθμ. 100/16-03-2012 αίτηση πολιτών με την οποία ζητούν να γίνουν ενέργειες για την αποξήλωση του περιπτέρου από το κέντρο της πλατείας .

            Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά

            Το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

 

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ανά αίτηση τα εξής :

            1ον. Για την υπ’ αριθμ. 36/19-03-2012 αίτηση του Σαραντίδη Χρήστου του Εμμανουήλ  με   την οποία  ζητάει την εκμίσθωση χώρου 50 τμ αιγιαλού και παραλίας στο κάμπινγκ Πλατανίτσι αποφασίζετε ομόφωνα να γίνει αναβολή για επόμενο συμβούλιο προσκομίζοντας συνημμένα σχεδιάγραμμα της θέσης που θα εγκατασταθούν τα  θαλάσσια  μέσα αναψυχής.

            2ον. Για την υπ’ αριθμ. 35/19-03-2012 αίτηση του Χρήστου Σαραντίδη του Εμμανουήλ ο οποίος ζητάει την εκμίσθωση χώρου 40τμ αιγιαλού και παραλίας στη Σάρτη απέναντι από την οικία Γιαννάκυρη Νικολάου για την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα .

            3ον. Για την υπ’ αριθ. 01/06-02-2012 αίτηση του Λαζαρίδη Χαρίλαου του Πολυχρόνη με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 25 τμ αιγιαλού και παραλίας στο κάμπινγκ Αρμενιστής  για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

            4ον. Για την υπ’ αριθμ. 5/2012 αίτηση της ΧΙΤΤΚΑ ΕΛΛΕΝ του ΟΤΤΟ με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου 40τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το ξενοδοχείο SARTI BEACH  για την  λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

            5ον.Για την υπ’ αριθμ. 40/16-03-2012 αίτηση του Παραλίκα Οδυσσέα του Αλεξάνδρου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση 50 τμ στη θέση <<Αγασματάκι>> Σάρτης αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα

            6ον.Για την υπ’ αριθμ. 11/14-03-2012 αίτηση του Γεωργιάδη Κωνσταντίνου του Παύλου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση 270τμ στη θέση μπροστά από το ξενοδοχείο <<ΠΟΝΤΟΣ>> Σάρτης αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            7ον .Για την υπ’ αριθμ. 138/13-01-2012 της Τσανάκα Χριστίνας του Δημητρίου η οποία ζητάει 30 τμ χώρο μπροστά από την Ξενοδοχειακή της μονάδα αποφασίζετε ομόφωνα θετικά για την  ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

            8ον. Για την υπ’ αριθμ. 39/01-11-2011 αίτηση του Καμπούρη Παναγιώτη του Σταύρου   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση 20τμ στη θέση μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια με την επωνυμία <<ΣΤΑΥΡΟΣ>> Σάρτης αιγιαλού και παραλίας για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να αφήσει διαδρόμους ενός μέτρου εκατέρωθεν και οκτώ μέτρα κατά μήκος της ακτής από το κύμα  για την ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων προς την θάλασσα.

            9ον. Για την υπ’ αριθμ. 106/28-03-2012 αίτηση του Χατζηφωτίου Ανδροκλή του Στυλιανού ο οποίος ζητάει 20 τμ χώρο στην στροφή πριν το Πλατανίτσι για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά  

            10ον. Για την υπ’ αριθμ. 38/16-03-2012 αίτηση του ISTVAN ZSOLT BENE του ΙSTVAN με την οποία ζητάει να του χορηγηθούν 10 τμ αιγιαλού και παραλίας δίπλα από το κατάστημα του Γιώβου Γεώργιου για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά .

            11ον. Για την υπ’ αριθμ. 36/16-03-2012 αίτηση του ISTVAN ZSOLT BENE του ΙSTVAN με την οποία ζητάει να του χορηγηθούν 20 τμ δίπλα από την παιδική χαρά για εκμίσθωση φουσκωτών παιγνίων αναψυχής αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά

            12ον. Για την υπ’ αριθ. 8/13-03-2012 του Ιωάννη Λυρατζή του Ελευθερίου με την οποία ζητάει άδεια εγκατάστασης Λούνα παρκ στο οικόπεδο που έχει νοικιάσει από την Φειδάκη Ελευθερία αποφασίζετε ομόφωνα θετικά  .

            13ον. Για την υπ’ αριθμ. 5713/28-03-2012 αίτηση του Ευάγγελου Ριτζαλέα του Χρήστου με την  οποία ζητάει άδεια παροχής ύδρευσης στο αγροτεμάχιο του στο οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια αποφασίζετε ομόφωνα θετικά .

            14ον. Για την υπ’ αριθ. 428/11-01-2012 αίτηση-διαμαρτυρία πολιτών με την οποία ζητούν να αποξυλωθούν πασαλάκια που βρίσκονται μπροστά στην οικία του Ταουσάνη διότι δημιουργείται πρόβλημα με την διέλευση των αυτοκινήτων προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια  τους καθώς και να τοποθετηθούν ταμπέλες στις οποίες να αριθμούνται οι είσοδοι προς το χωριό πχ Α’ είσοδος – Β’ είσοδος – Γ’ είσοδος αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά διότι τα πασαλάκια διευκολύνουν και δεν παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και έτσι έχει λυθεί αρκετά τον κυκλοφοριακό πρόβλημα .

            15ον. Για την υπ’ αριθμ. 142/23-01-2012 αίτηση του Μιχαήλ Πιντή του Εμμανουήλ με την οποία ζητάει την διάνοιξη νέου δρόμου όπου υπάρχει κοινοτικό μέρος για την διέλευση αυτοκινήτου του αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προϋπόθεση να φέρει ο αιτών τοπογραφικό διάγραμμα και ο Δήμος θα μεριμνήσει να ανοιχτεί ο δρόμος με Δημοτικά σκαπτικά μηχανήματα . .

            16ον.Για την υπ’ αριθμ. 108/28-03-2012 αίτηση της Γιαννάκυρη Διαλεκτής του Νικολάου με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ για την πώληση καλαμποκιού στο χώρο που θα μου υποδείξετε στο Δημοτικό σχολείο αναβάλλεται η αίτηση ομόφωνα  για το επόμενο συμβούλιο.

            17ον Για την υπ’ αριθμ. 104/17-03-2012 αίτηση της Ραλλιώ Καφετζάκη του Μιχαήλ με την οποία ζητάει την παραχώρηση 2 τμ για την πώληση καλαμποκιού στο χώρο που θα μου υποδείξετε στο Δημοτικό σχολείο αναβάλλεται η αίτηση για το επόμενο συμβούλιο.

            18ον.Για την υπ’ αριθμ. 141/23-01-2012 αίτηση του Κοτρώνη Φώτιου του Παναγιώτη με την οποία ζητάει 2 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του Παραλίκα Νικολάου για την πώληση μαλλί της γριάς αναβάλλεται η αίτηση για το επόμενο συμβούλιο ..

            19ον. Για την υπ’ αριθμ. 105/26-03-2012 αίτηση του Συρόπουλου Γεωργίου του Κωνσταντίνου με την οποία ζητάει την κοπή Πλατάνων κατά μήκος του δρόμου αποφασίζετε ομόφωνα θετικά εφόσον γίνει έγγραφο προς το Δασαρχείο Χαλκιδικής       20ον. Για την  υπ’ αριθμ.100/16-03-2012 αίτηση πολιτών με την οποία ζητούν να γίνουν ενέργειες για την αποξήλωση του περιπτέρου από το κέντρο της πλατείας .αποφασίζετε ομόφωνα αρνητικά μέχρι να αλλάξει ιδιοκτήτη. .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                       Ο Πρόεδρος                                                   Τα μέλη

                        Υπογραφή                                                   Υπογραφές

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 


Τσελεπής Αρ.Ανέστης 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg