Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2012 Εκτύπωση
 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 3/2012 συνεδριάσεως του Τοπικού Συμβουλίου Σάρτης

του Δήμου Σιθωνίας

Στη Σάρτη Χαλκιδικής και στο Δημοτικό Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης, σήμερα 19-04-2012 ημέρα της εβδομάδος πέμπτη   και ώρα 21:00μμ, το Τοπικό Συμβούλιο Σάρτης, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 121/16-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί  συνόλου τριών μελών (3) παρέστησαν τρία (3), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τσελεπής Ανέστης ,Πρόεδρος 

2. Λαθούρη Καλή

3.  Κωτσάκης Ιορδάνης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Παπακωνσταντίνου Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθμός Απόφασης 6/2012

 «ΠΕΡΙΛΗΨΗ»

Πεζοδρόμηση εμπορικού κέντρου της Τοπικής Κοινότητας Σάρτης για τις θερινές απογευματινές ώρες αιχμής

           

Αριθμός θέματος: 2ο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, εισηγούμενος το δεύτερο(2ο) θέμα  της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:

            Θέτει υπόψη των μελών του Τοπικού Συμβουλίου το κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται κάθε θερινή σαιζόν  με την έντονη παρά την οδό στάθμευση οχημάτων σε αρκετούς δρόμους του βασικού δικτύου και το μικρό πλάτος όσο και η πλήρης κατάληψη των πεζοδρομίων από εμπορεύματα – τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων τα καθιστούν μη προσβάσιμα στους πεζούς με αποτέλεσμα να είναι αναπόφευκτη η εμπλοκή πεζών και οχημάτων έχοντας σαν συνέπεια την δημιουργία ανασφάλειας και δυσχέρειας .

            Έχει συνταχθεί τον 3ο/2010 η 84 Κυκλοφοριακή μελέτη Σάρτης και ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιθωνίας  να την υλοποιήσει ως προς το παράρτημα 1 χάρτης 3 από τις 7:30-12:00 το βράδυ με το κλείσιμο των δρόμων με μπάρες .

            Το Τοπικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα να γίνει πεζοδρόμηση στο εμπορικό κέντρο Σάρτης κατά τους θερινούς μήνες στις ώρες αιχμής (07:30-12:00) με κλείσιμο των δρόμων με μπάρες σύμφωνα με την 84/2010 Κυκλοφοριακή μελέτη Σάρτης .

            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                          Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

                           Υπογραφή                                                Υπογραφές 

 

 

                    

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 
Τσελεπής Αρ.Ανέστης


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg