Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2012 Εκτύπωση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 7/2012 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 05-06-2012 ημέρα τις εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 21:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 397/30-05-2012 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε {5}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος                -----------           

2. Κοντού Ελένη

3. Ανδριανούδης Γεώργιος

3. Δραγάνης Αλέξανδρος

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           

            Αριθμός Απόφασης 21/2012.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

         «αιτήσεις πολιτών ».

 

Θέμα:3ο

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τρίτο  (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

    Θέτει υπόψη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας τις κάτωθι αιτήσεις των δημοτών μας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

1)                           Την υπ΄αριθμ. 338/30-04-2012 αίτηση της OTYSOVA RENATA του ANTONIN   με την οποία ζητάει  έγκριση για μίσθωση αιγιαλού και παραλίας  έκτασης 144μ2 μπροστά από το κατάστημά της με την επωνυμία <<BARAGUDA>> στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .

2)                           Την υπ αριθ 372/15-05-2012 αίτηση του ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Δημητρίου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 50 τμ μπροστά από το κατάστημά του με την επωνυμία <<ΖΙΝΟ>> στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .

3)                           Την υπ΄αριθμ. 360/08-05-2012 αίτηση της ΔΡΙΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ  με  την οποία ζητάει 30μ2 στη θέση <<ΑΓΡΙΔΙΑ>> Συκιάς  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρελες  .

4)                           Την υπ αριθ 336/30-04-2012 αίτηση της ΜΕΛΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑΣ του Στυλιανού με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 15 τμ μπροστά από το κατάστημά της στην Τορώνη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων .

5)                           Την υπ αριθ 337/30-04-2012 αίτηση του ΜΕΛΙΣΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  του Στυλιανού με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 20 τμ μπροστά από το κατάστημά του  στην Τορώνη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

6)                           Την υπ αριθ 371/15-05-2012 αίτηση του ΣΤΕΦΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Τριανταφύλλου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 90 τμ μπροστά από το κατάστημά του  με την επωνυμία <<ΖΟΡΜΠΑΣ>> στο Καλαμίτσι για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρες και ομπρέλες .

7)                           Την υπ αριθ 410/05-06-2012  αίτηση του ΠΑΡΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ασημή  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 25 τμ μπροστά από το κατάστημά του  στο Καλαμίτσι για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρες και ομπρέλες καθώς και για θαλάσσια σπορ.

8)                           Την υπ αριθ 345/02-05-2012410/05-06-2012  αίτηση της ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ του Ηλία   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 50 τμ μπροστά από το κατάστημά της στο Λιναράκι για  την ανάπτυξη  ξαπλώστρες και ομπρέλες .

9)                           Την υπ αριθ 363/10-05-2012 αίτηση της ΛΙΩΝΗ Μ και ΣΙΑ ΟΕ με την οποία ζητάει την εκμίσθωση  45 τμ Κοινοτικού χώρου μπροστά από το κατάστημά της για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και 160 τμ αιγιαλό και παραλία μπροστά από το κατάστημά της στο Καλαμίτσι για την ανάπτυξη  ξαπλώστρες και ομπρέλες.

10)                       Την υπ αριθ 389/21-05-2012 αίτηση της ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Αστερίου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 150 τμ μπροστά από το κατάστημά της στην περιοχή <<Τρανός ΑιΓιάνης>> για  την ανάπτυξη  ξαπλώστρες και ομπρέλες .

11)                       Την υπ αριθ 329/26-04-2012 αίτηση του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Προδρόμου με την οποία ζητάει άδεια χρήσεως 10 τμ εντός κάμπινγκ θάλαττα για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ.

12)                       Την υπ αριθ 392/25-05-2012 αίτηση του ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Σταματίου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 50 τμ μπροστά από το κατάστημά του στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες .

13)                       Την υπ αριθ 412/05-06-201225-05-2012 αίτηση του ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αστερίου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 30 τμ στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες

14)                       Την υπ αριθ 413/05-06-2012 αίτηση του ΦΛΩΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 40 τμ μπροστά από το κατάστημά του στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

15)                       Την υπ αριθ 342/02-05-2012 αίτηση του ΠΕΛΕΚΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του Εμμανουήλ  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου  μπροστά από το κατάστημα του με την επωνυμία <<ΚΑΦΕ ΠΑΡΑΛΙΟ>> εκτάσεως 40 τμ για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 20 τμ μπροστά από το κατάστημά του στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

16)                       Την υπ αριθ 415/25-06-2012 αίτηση της ΜΠΑΦΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑΣ   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 30 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες.

17)                       Την υπ αριθ 401/31-05-2012 αίτηση του ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ με την οποία ζητάει την παραχώρηση 3 τμ μπροστά στο κατάστημα Λεμονιά στην Τορώνη για πώληση Καλαμποκιού-Λουκουμάδες .

18)                       Την υπ αριθ 377/15-05-2012 αίτηση της ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΝΝΑΣ του Τριανταφύλλου με την οποία ζητάει 2τμ στο Π.Κουφό μπροστά στο κατάστημα Εστιατόριο του Μωρίκα για πώληση καλαμποκιού .

19)                       Την υπ αριθ 376/15-05-2012 αίτηση της ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΠΑΓΩΝΑΣ του Αθανασίου  με την οποία ζητάει 2τμ στην Τορώνη μπροστά στην οικία του Μουστάκα για πώληση καλαμποκιού .

20)                       Την υπ αριθ 335/30-04-2012  αίτηση του ΔΡΑΜΟΥΝΔΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του Παύλου υ  με την οποία ζητάει 2τμ στο Καλαμίτσι διπλα ααπό την καφετέρια Βράχος  για πώληση καλαμποκιού .

21)                       Την υπ αριθ 37915-05-2012  αίτηση του ΜΑΛΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Δημητρίου  με την οποία ζητάει 2τμ στο Πηγαδάκι   για πώληση καλαμποκιού .

22)                       Την υπ αριθ 386/21-05-2012 αίτηση της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗ του Αλεξάνδρου   με την οποία ζητάει 2τμ στην Τορώνη απέναντι από το Παντοπωλείο του Μελίσση  για πώληση καλαμποκιού .

23)                       Την υπ αριθ 411/05-06-2012 αίτηση της ΜΕΜΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Νικηφόρου με την οποία ζητάει 4τμ στη Τορώνη και 2τμ στο Καλαμίτσι για εγκατάσταση πάγκων για πώληση βιβλίων.

24)                       Την υπ αριθ 343/02-05-2012 αίτηση της ΚΟΤΕΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Μιχαήλ με την οποία ζητάει 7τμ στο Καλαμίτσι μπροστά από την οικία της για πώληση παραδοσιακών προιόντων

25)                       Την υπ αριθ 375/15-05-2012 αίτηση του ΜΟΥΤΟΥΔΗ  ΧΡΗΣΤΟΥ με την οποία ζητάει χώρο  5τμ στην παραλία Τορώνης για διάδοση της Ρεφλεξολογίας .

26)                       Την υπ αριθ 405 αίτηση του ΧΕΚΗΜΟΓΛΟΥ Αβέρκιου του Αναστασίου με την οπία ζητάει από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους ςτης Δημοτικής Κοιονότητας Συκιάς να του υποδείξουν τα όρια για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών .

27)                       Την υπ αριθ 374/15-05-2012 αίτηση του ΠΑΡΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Ασημή με την οποία ζητάει να τοποθετηθούν μειωτήρες ταχύτητος (σαμαράκια) μπροστά από το κατάστημά του .

28)                       Την υπ αριθ 325/24-04-2012 αίτηση του ΝΤΕΜΠΛΑ ΙΩΑΚΕΙΜ με την οποία ζητάει την παραχώρηση έκτασης για δημιουργία πίστας ΜΟΤΟ-CROSS.

29)                       Την υπ αριθ 339/30-04-2012 αίτηση του ΤΣΙΤΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ για την τοποθέτηση σήμανσης και κώνων για να μην παρκάρουν αυτοκίνητα στον δρόμο που πηγαίνει προς το κάμπινγκ <<ΤΣΙΤΡΕΛΗ>>.

              και ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

            Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβαν υπόψη του, την εισήγηση του Προέδρου και τις ανωτέρω αιτήσεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Ανά αίτηση τα εξής:

1.       Για την υπ΄ αριθμ. 338/30-04-2012 αίτηση της OTYSOVA RENATA του ANTONIN   με την οποία ζητάει  έγκριση για μίσθωση αιγιαλού και παραλίας  έκτασης 144μ2 μπροστά από το κατάστημά της με την επωνυμία <<BARAGUDA>> στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 

2.      Για την υπ αριθ 372/15-05-2012 αίτηση του ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Δημητρίου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 50 τμ μπροστά από το κατάστημά του με την επωνυμία <<ΖΙΝΟ>> στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 

3.      Για την υπ΄αριθμ. 360/08-05-2012 αίτηση της ΔΡΙΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ  με  την οποία ζητάει 30μ2 στη θέση <<ΑΓΡΙΔΙΑ>> Συκιάς  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρελες  . αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων  .

4.      Για την υπ αριθ 336/30-04-2012 αίτηση της ΜΕΛΙΣΣΗ ΜΑΡΙΑΣ του Στυλιανού με την οποία ζητάει την εκμίσθωση Δημοτικού  χώρου  εκτάσεως 15 τμ μπροστά από το κατάστημά της  στην Τορώνη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά   .

5.      Για την υπ αριθ 337/30-04-2012 αίτηση του ΜΕΛΙΣΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  του Στυλιανού με την οποία ζητάει την εκμίσθωση Δημοτικού χώρου  εκτάσεως 20 τμ μπροστά από το κατάστημά του  στην Τορώνη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

6.      Για την υπ αριθ 371/15-05-2012 αίτηση του ΣΤΕΦΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Τριανταφύλλου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 90 τμ μπροστά από το κατάστημά του  με την επωνυμία <<ΖΟΡΜΠΑΣ>> στο Καλαμίτσι για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρες και ομπρέλες  αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων  .

7.      Για την υπ αριθ 410/05-06-2012  αίτηση του ΠΑΡΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ασημή  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 25 τμ μπροστά από το κατάστημά του  στο Καλαμίτσι για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ξαπλώστρες και ομπρέλες καθώς και για θαλάσσια σπορ αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων  .

8.      Για την υπ αριθ 345/02-05-2012410/05-06-2012  αίτηση της ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ του Ηλία   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 50 τμ μπροστά από το κατάστημά της στο Λιναράκι για  την ανάπτυξη  ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων  .

9.      Για την υπ αριθ 363/10-05-2012 αίτηση της ΛΙΩΝΗ Μ και ΣΙΑ ΟΕ με την οποία ζητάει την εκμίσθωση  45 τμ Κοινοτικού χώρου μπροστά από το κατάστημά της για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και 160 τμ αιγιαλό και παραλία μπροστά από το κατάστημά της στο Καλαμίτσι για την ανάπτυξη  ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων  .

10.  Για την υπ αριθ 389/21-05-2012 αίτηση της Σεραφείμ Αναστασίας του Αστερίου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 150 τμ μπροστά από το κατάστημά της στην περιοχή <<Τρανός ΑιΓιάνης>> για  την ανάπτυξη  ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων

11.  Για την υπ αριθ 329/26-04-2012 αίτηση του Γρηγορίου Παπαδόπουλου του Προδρόμου με την οποία ζητάει άδεια χρήσεως 10 τμ εντός κάμπινγκ θάλαττα για την εκμίσθωση θαλασσίων σπορ. αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων

12.  Για την υπ αριθ 392/25-05-2012 αίτηση του ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Σταματίου με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 50 τμ μπροστά από το κατάστημά του στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αναβάλλεται για επόμενο συμβούλιο διότι δεν έχει καταθέσει ακόμη φάκελο για άδεια λειτουργίας καταστήματος   

13.  Για την υπ αριθ 412/05-06-201225-05-2012 αίτηση του ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αστερίου  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 30 τμ στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αναβάλλεται για επόμενο Συμβούλιο διότι μπροστά από το κατάστημά του υπάρχει ιδιωτική οικία.

14.  Για την υπ αριθ 413/05-06-2012 αίτηση του ΦΛΩΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 40 τμ μπροστά από το κατάστημά του στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 

15.  Για την υπ αριθ 342/02-05-2012 αίτηση του ΠΕΛΕΚΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του Εμμανουήλ  με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου  μπροστά από το κατάστημα του με την επωνυμία <<ΚΑΦΕ ΠΑΡΑΛΙΟ>> εκτάσεως 40 τμ για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθώς και αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 20 τμ μπροστά από το κατάστημά του στην Τορώνη για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 

16.  Για την υπ αριθ 415/25-06-2012 αίτηση της ΜΠΑΦΑ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑΣ   με την οποία ζητάει την εκμίσθωση χώρου αΙγιαλού και παραλίας εκτάσεως 30 τμ μπροστά από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια της  για την ανάπτυξη ξαπλώστρες και ομπρέλες. αποφασίζετε ομόφωνα θετικά με την προυπόθεση να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός(1) μέτρου και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής τουλάχιστον δύο(2) μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή των ατυχημάτων 

17.  Για την υπ αριθ 377/15-05-2012 αίτηση της Καρανικόλα Άννας του Τριανταφύλλου με την οποία ζητάει 2τμ στο Π.Κουφό μπροστά στο κατάστημα Εστιατόριο του Μωρίκα για πώληση καλαμποκιού αποφασίζετε ομόφωνα θετικά

18.  Για την υπ αριθ 377/15-05-2012 αίτηση της Καρανικόλα Άννας του Τριανταφύλλου με την οποία ζητάει 2τμ στο Π.Κουφό μπροστά στο κατάστημα Εστιατόριο του Μωρίκα για πώληση καλαμποκιού αποφασίζετε ομόφωνα θετικά

19.  Για την υπ αριθ 376/15-05-2012 αίτηση της ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΠΑΓΩΝΑΣ του Αθανασίου  με την οποία ζητάει 2τμ στην Τορώνη μπροστά στην οικία του Μουστάκα για πώληση καλαμποκιού αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

20.  .Για την υπ αριθ 335/30-04-2012  αίτηση του ΔΡΑΜΟΥΝΔΑΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του Παύλου υ  με την οποία ζητάει 2τμ στο Καλαμίτσι διπλα ααπό την καφετέρια Βράχος  για πώληση καλαμποκιού αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

21.  Για την υπ αριθ 37915-05-2012  αίτηση του ΜΑΛΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Δημητρίου  με την οποία ζητάει 2τμ στο Πηγαδάκι   για πώληση καλαμποκιού αποφασίζετε ομόφωνα θετικά  .

22.  Για την υπ αριθ 386/21-05-2012 αίτηση της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗ του Αλεξάνδρου   με την οποία ζητάει 2τμ στην Τορώνη απέναντι από το Παντοπωλείο του Μελίσση  για πώληση καλαμποκιού αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

23.  Για την υπ αριθ 411/05-06-2012 αίτηση της ΜΕΜΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Νικηφόρου με την οποία ζητάει 4τμ στη Τορώνη και 2τμ στο Καλαμίτσι για εγκατάσταση πάγκων για πώληση βιβλίων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά μόνο για τον ένα χώρο από τους δύο

24.  Για την υπ αριθ 343/02-05-2012 αίτηση της ΚΟΤΕΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ του Μιχαήλ με την οποία ζητάει 7τμ στο Καλαμίτσι μπροστά από την οικία της για πώληση παραδοσιακών προιόντων αποφασίζετε ομόφωνα θετικά.

25.  Για την υπ αριθ 375/15-05-2012 αίτηση του ΜΟΥΤΟΥΔΗ  ΧΡΗΣΤΟΥ με την οποία ζητάει χώρο  5τμ στην παραλία Τορώνης για διάδοση της Ρεφλεξολογίας αποφασίζετε ομόφωνα θετικά

26.  Για την υπ αριθ 405 αίτηση του ΧΕΚΗΜΟΓΛΟΥ Αβέρκιου του Αναστασίου με την οποία ζητάει από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς να του υποδείξουν τα όρια για την ανάπτυξη ξαπλώστρων και ομπρελών αποφασίζετε ομόφωνα θετικά να γίνει η αυτοψία από όλους τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς για να γίνει υπόδειξη που θα τοποθετηθούν οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες..

27.  Για την υπ αριθ 374/15-05-2012 αίτηση του ΠΑΡΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Ασημή με την οποία ζητάει να τοποθετηθούν μειωτήρες ταχύτητος (σαμαράκια) μπροστά από το κατάστημά του αποφασίζετε ομόφωνα θετικά .

28.  Για την υπ αριθ 325/24-04-2012 αίτηση του ΝΤΕΜΠΛΑ ΙΩΑΚΕΙΜ με την οποία ζητάει την παραχώρηση έκτασης για δημιουργία πίστας ΜΟΤΟ-CROSS ο Πρόεδρος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έχουν βρεί ακόμη κατάλληλο χώρο γι αυτό η αίτηση αναβάλλεται για επόμενο συμβιούλιο

29.  Για την υπ αριθ 339/30-04-2012 αίτηση του Τσιτρέλη Ιωάννη για την τοποθέτηση σήμανσης και κώνων για να μην παρκάρουν αυτοκίνητα στον δρόμο που πηγαίνει προς το κάμπινγκ <<ΤΣΙΤΡΕΛΗ>>, αποφασίζετε ομόφωνα θετικά .                         

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21 /2012.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

 

       Ο Πρόεδρος                                                                     τα μέλη

       Υπογραφες                                                                     Υπογραφή

 

 

                

                                             Ακριβές απόσπασμα

                                                 Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                         Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg