Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς arrow ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2013 Εκτύπωση
 

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 1/2013 συνεδριάσεως του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς

 

Στη Συκιά και στο πρώην  Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 17-01-2013 ημέρα τις εβδομάδος Πέμπτη   και ώρα 13:00μμ, συνήλθε το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την 8/11-01-2013 έγγραφο πρόσκληση του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας  που δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους του Τοπικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε {5} μελών βρέθηκαν παρόντα τέσσερα{4}.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τζέλιος Αθανάσιος ,Πρόεδρος        1.Δραγάνης Αλέξανδρος                      

2. Κοντού Ελένη

3.Ανδρανούδης Γεώργιος                                    

4. Πράτσα Άννα

           

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Παραλίκας Θεοδόσιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

            Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Αριθμός Απόφασης 4/2013.

                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

<<Αδέσποτα ανεξέλεγκτα ζώα (βοοειδή) στον επαρχιακό δρόμο Σιθωνίας >>

            Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο(4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφέρει ότι:

Από την περιοχή Συκιάς μέχρι τον οικισμό Τριστινίκας και συγκεκριμένα στο επαρχιακό δίκτυο κινούνται ανεξέλεγκτα βοοειδή που κατά την διάρκεια της νύκτας προξενούν τεράστιο κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς μια και κινούνται ανεξέλεγκτα στο δίκτυο  και κοιμούνται πάνω στο δρόμο με τρομερό κίνδυνο να  θρηνήσουμε θύματα . Ήδη έχουν καταγραφή πολλά περιστατικά με συγκρούσεις ζώων. Στα αναφερόμενα ανεξέλεγκτα βοοειδή ο ιδιοκτήτης τους αποδεικνύεται από τα σκουλαρίκια που έχουν στα αυτιά τους , όμως  για μας ιδιοκτήτες είναι ο Μαχαιράς Ιωάννης και Μαχαιράς Θεοδόσιος και στους οποίους έχουμε επιδώσει έγγραφα να συμμορφωθούν αλλά και έχουμε καταγγείλει σε σχετικές αρμόδιες Υπηρεσίες με σχετικά μας έγγραφα .

            Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και επειδή η κατάσταση πλέον είναι ιδιαίτερα σοβαρή καλούνται όλοι να δουν το θέμα με την πρέπουσα προσοχή και να γίνουν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εξάλειψη του επικίνδυνου φαινομένου για τους οδηγούς και τους διερχόμενους .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2013.

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακολούθως.

   

       Ο Πρόεδρος                                                    Τα μέλη

        Υπογραφή                                                   Υπογραφές             

                                               

 

 

Ακριβές απόσπασμα

                                        Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

                                 Τζέλιος Αθανάσιος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg