Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Απόφαση Δημάρχου 14

Απόφαση Δημάρχου 14 Εκτύπωση
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ              

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                      Νικήτη, 24/ 01/2011

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                      Αριθμ.Πρωτ.-651 -

                                                                                  Αριθμ.Αποφ. -14-

Ταχ.Δ/νση: Νικήτη Χαλκιδικής

Τ.Κ.: 63088

Φαξ.: 23750-23244

Πληροφορίες:Ντέμπλας Κυπαρίσσης  

Τηλ.: 23753-50202

                                                                                   

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ομάδων  Επιτροπής Απογραφής του άρθρου 2 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β΄)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την παρ. 7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010
  2. Την παρ.1 περιπτ. δ. του άρθρου 58 του ν.3852/10Τις διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/27.12.2010 τεύχος Β΄)
  3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σιθωνίας προήλθε από συνένωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/10

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Συγκροτούμε τις κάτωθι ομάδες απογραφής για την υποβοήθηση του έργου της  Επιτροπή Απογραφής που έχει συσταθεί με την υπ΄αριθμ.13/24.01.11 Απόφαση  Δημάρχου για την λεπτομερή καταγραφή-απογραφή της περιουσίας του Δήμου Σιθωνίας.

 

Α) Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας και Τοπικά Διαμερίσματα Δήμου Σιθωνίας            

                            I.            Απογραφή αστικών ή αγροτικών ακινήτων, κτιριακών υποδομών, παγίων στοιχείων (Σχολείων, Βρεφονηπιακών Σταθμών, Γηπέδων, Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Χώρων Στάθμευσης, Δημοτικών-Πολιτιστικών Κέντρων, Σφαγείων, Ιατρείων κ.λ.)

                         II.            Απογραφή μηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκίνητα – μηχ.έργου-υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.)

                      III.            Απογραφή οικοδομικών υλικών αναλωσίμων – καυσίμων – παγίων στοιχείων και ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων επίπλων κ.λ.

                      IV.            Απογραφή ηλεκτρολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.λ.

       Ορίζονται οι :

1.        ..Μάντσιος Ιωάννης

2.        ..Γκιζκής Χρήστος

3.        ..Καραδήμου Δήμητρα

4.        ..Χαλκιά Κυριακή

Β) Δημοτική Ενότητα Τορώνης  και Τοπικά Διαμερίσματα Δήμου Τορώνης

 

                            I.            Απογραφή αστικών ή αγροτικών ακινήτων, κτιριακών υποδομών, παγίων στοιχείων (Σχολείων, Βρεφονηπιακών Σταθμών, Γηπέδων, Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Χώρων Στάθμευσης, Δημοτικών-Πολιτιστικών Κέντρων, Σφαγείων, Ιατρείων κ.λ.)

                         II.            Απογραφή μηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκίνητα – μηχ.έργου-υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.)

                      III.            Απογραφή οικοδομικών υλικών αναλωσίμων – καυσίμων – παγίων στοιχείων και ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων επίπλων κ.λ.

                      IV.            Απογραφή ηλεκτρολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.λ.

       Ορίζονται οι :

1.        ..Μπλόσκας Γεώργιος

2.        ..Παραλίκας Θεοδόσιος

3.        ..Παπαζαχαρίας Αρίστος

4.        ..Κοκκώνη Μαρία

5.        ..Λαθούρη-Πάργα Μαρία

6.        ..Τζέλιος Αθανάσιος 

Τα σχετικά έγγραφα της λεπτομερούς  καταγραφής όλων των περιουσιακών στοιχείων των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων, πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις 27/01/2011 από τις ομάδες απογραφής που ορίζονται με την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή Απογραφής  

 

                                                                                                     Ο Δήμαρχος

                                                                                                            α/α

 

Ντέμπλας Κυπαρίσσης

      Αντιδήμαρχος


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg