Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Απόφαση Δημάρχου 15

Απόφαση Δημάρχου 15 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νικήτη 25/01/ 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ                                                 Αριθμός Πρωτ: -714-

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                          Αριθμός Απόφασης: 15 /2011

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                   

Ταχ.Δ/νση:630 88 Νικήτη          

Τηλέφωνο:(23753)50100                                     

FAX:(23750)23244

 

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ομάδας Εργασίας Τ.Π.Ε.»

 

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

 

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

2.      Την αριθ. πρωτ. 1925/14-10-2010 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.

3.      Τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 6075/27-08-2010 επιστολή της ΚτΠ Α.Ε.

4.      Την από 22-11-2010 υπογραφείσα σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Σιθωνίας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Συγκροτούμε ομάδα εργασίας ΤΠΕ για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Σιθωνίας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»» , η οποία απαρτίζεται από τους παρακάτω τακτικούς υπαλλήλους των Δήμων Σιθωνίας και Τορώνης:

 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

 1

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΠΕ0405/Α 

ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

 2

 ΜΑΝΤΣΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ1/Γ 

ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 3

 ΚΡΙΚΕΛΙΚΟΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΕ1/Α 

ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

 4

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ3/Δ

ΤΟΡΩΝΗΣ

 5

ΜΠΛΟΣΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ1/Α

ΤΟΡΩΝΗΣ

 

 

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

 

 

 

        Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg