Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Απόφαση Δημάρχου 16

Απόφαση Δημάρχου 16 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νικήτη 25/01/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ                                                 Αριθμός Πρωτ: 715

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                      Αριθμός Απόφασης:16/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                   

Ταχ.Δ/νση:630 88 Νικήτη          

Τηλέφωνο:(23753)50100                                     

FAX:(23750)23244

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

 

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου»

 

 

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

 

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

2.      Την αριθ. πρωτ. 1925/14-10-2010 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.

3.      Τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 6075/27-08-2010 επιστολή της ΚτΠ Α.Ε.

4.      Την από 22-11-2010 υπογραφείσα σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Σιθωνίας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Συγκροτούμε τριμελή (3) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου  «Λειτουργική Ενοποίηση Υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Σιθωνίας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»», η οποία απαρτίζεται από τους παρακάτω τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου Σιθωνίας:

 

A/A

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

 1

ΝΤΕΜΠΛΑΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 2

 ΜΑΝΤΣΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ1/Γ 

ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 3

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ3/Δ

ΤΟΡΩΝΗΣ

           

                                                                                                                                                           

                                                                 Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

 

 

 

        Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg