Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Δελτία Τύπου arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
  dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 06/10/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως: 1)    Τροποποίηση κανονισμού ύδρευσης-αποχέτευσης.
(Εισηγητής: κ. Ληστής Σωτήριος, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης)

2)    Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3)    Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017-Επικαιροποίηση και ιεράρχηση των αιτούμενων προς κάλυψη θέσεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας της 126/2-5-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγήτρια: κ. Χριστάρα Μαρία, Αναπληρώτρια Πρ/μένη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού)

4)    Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Διευθέτηση ρεμάτων για την πολεοδομική μελέτη Α κατοικίας Ν. Μαρμαρά (Μετόχι Γρηγορίου)».
(Εισηγήτρια: Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραδήμου Δήμητρα)

5)    Έγκριση 6ου ΑΠΕ και 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραδήμου Δήμητρα)

6)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση παραλίας Νικήτης-περιοχή Αγ. Γεώργιος).
(Εισηγήτρια: Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραδήμου Δήμητρα)

7)    Απόφαση ένταξης του Δήμου Σιθωνίας στο Δίκτυο Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

8)    Απόφαση για τη Συμμετοχή του Δήμου Σιθωνίας ως τακτικό μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη-Δ.Ε.Π.ΑΝ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

9)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 89/2017 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Οικονομικά στοιχεία 2ου τριμήνου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Ο.Ε.)

10)    Απόσυρση από την κυκλοφορία οχήματος του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Λογοτριβή Ελένη)

11)    Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Κ. Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

12)    Παράταση μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

13)    Έγκριση του υπ’ αριθμ.: 2/2017 πρακτικού της Επιτροπής Κοινωνικού Έργου.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος της Ε.Κ. Έργου)

14)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 5/2017 αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Ε.Παιδείας)

15)    Κατανομή ποσού 39.780,00 € που αφορά λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Ε.Παιδείας)

16)    Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Σαλπικτίδης Αβραάμ, Πρόεδρος της Σχ.Επ. Β/θμιας Εκπαίδευσης)

17)    Λήψη απόφασης περί έγκριση διαδικασιών για την εξεύρεση αναδόχου απομάκρυνσης-φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων/μηχανημάτων ή τμημάτων αυτών και περαιτέρω επεξεργασίας, αξιοποίησης, τεμαχισμού και διάθεσης, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής).
(Εισηγητής: κ. Σαρακατσάνης Ιωάννης, Αν. Προϊστάμενος Τμ. Οικ. Ανάπτυξης)

18)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 92/2017 Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

19)    Αίτημα της Τράπεζας EUROBANK για εγκατάσταση EUROBANK ΑΤΜ στη Νικήτη Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

20)    Αντικατάσταση μέλους επιτροπής σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων Δήμου Σιθώνιας.
(Εισηγητής: κ. Σαρακατσάνης Ιωάννης, Αν. Προϊστάμενος Τμ. Οικ. Ανάπτυξης)

21)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 2/2017 αποφάσεως της Ε.Π.Ζωής που αφορά «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
(Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζωής)

22)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 50/2017 αποφάσεως της Ε.Π.Ζ με θέμα «Αίτηση του κ. Γεωργιάδη Μιχαήλ για κοπή δέντρου διότι τα κλαδιά του έχουν φτάσεις στα καλώδια της ΔΕΗ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζωής)

23)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 46/2017 αποφάσεως της Ε.Π.Ζ με θέμα «Παραχώρηση αποκλειστικής θέσης ΑμΕΑ στην περιοχή του παλιού οικισμού».
(Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζωής)

24)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 47/2017 αποφάσεως της Ε.Π.Ζ με θέμα «Άδεια εισόδου-εξόδου σε οικία».
(Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζωής)

25)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 48/2017 αποφάσεως της Ε.Π.Ζ με θέμα «Αποστολή ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος της Ε.Π.Ζωής)

26)    17η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg