Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Απόφαση Δημάρχου 21

Απόφαση Δημάρχου 21 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Νικήτη 31.01.2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                      Αριθμός Πρωτ:1430

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ               Αρ. Απόφασης: 21

                                                                 

 Ταχ. Δ/νση   :630 88 Νικήτη

 Πληροφορίες: Δήμαρχος  

 Τηλέφωνο    : (2375350100)                            

 FAX           : (23750) 23244

 

ΘΕΜΑ: « Περί τέλεσης Πολιτικού γάμου.»

 

                                                Α Π Ο Φ Α Σ Η

                                          Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

Έχοντας υπόψη :

   1.Τις διατάξεις του Ν.1250/1982 « Για την καθιέρωση Πολιτικού γάμου»

   2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 391/1982 «Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση πολιτικών γάμων».

   3.Την αριθ.56076/1982 εγκύκλιο των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Εσωτερικών.

4.Τον ορισμό Αντιδημάρχου με αρμοδιότητα την τέλεση Πολιτικών γάμων και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων.

                                         Α π ο φ α σ ι ζ ε ι

Α. Ορίζει ως ημέρες  τέλεσης πολιτικών γάμων στο Δήμο Σιθωνίας  όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας  και ώρες 09:00 έως 13:00.

Β. Καθορίζει ως χώρο τέλεσης των γάμων ,την Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο Δημαρχείο Σιθωνίας ( στην έδρα του Δήμου , στη Νικήτη Χαλκιδικής ) καθώς και την αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Κ Συκιάς.

Γ. Ορίζει τον Αντιδήμαρχο Ντέμπλα Κυπαρίσση καθώς και τον Αντιδήμαρχο Δημητρό Δημήτριο του Αλεξάνδρου      υπεύθυνους  για την τέλεση των Πολιτικών γάμων και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων.

 

                                                                        Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ                                                                

                                                                

  Κοινοποιείται:                                            ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

 κ.κ Αντιδημάρχους Δήμου Σιθωνίας    

Πίνακα ανακοινώσεων Δήμου Σιθωνίας  

                                                              


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg