Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Δελτία Τύπου arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
  dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 11/12/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 15/2016 αποφάσεως του Δ.Σ. (κανονισμός ύδρευσης-αποχέτευσης).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

2)    Εκποίηση τριών ακινήτων στην περιοχή Παράδεισος της Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)

3)    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Αναπλάσεις οδών στον παλαιό οικισμό της Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

4)    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ανάπλαση παραλίας Νικήτης-περιοχή Άγιος Γεώργιος»
 (Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

5)    Αίτηση για 3η παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6)    Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

7)    Εισήγηση για την έγκριση παραλαβής της μελέτης: «ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΥ Ή ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΣΥΚΙΑΣ».
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός)

8)    Εισήγηση για την έγκριση παραλαβής της μελέτης: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΚΙΑΣ».
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός)

9)    Εισήγηση για την έγκριση παραλαβής της μελέτης: «ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΚΙΑΣ».
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός)

10)    Αντικατάσταση μέλους αναδόχου σύμπραξης μελέτης με τίτλο "Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΔΔ Συκιάς Δήμου Τορώνης" (νυν Δ.Ε. Τορώνης Δήμου Σιθωνίας).
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός)

11)    Πρόσκληση 3ης ανάρτησης πολεοδομικής μελέτης: «Ολοκλήρωση μελέτης ΓΠΣ οικισμού Συκιάς Κοινότητας Συκιάς-ΖΟΕ οικισμού Συκιάς-Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση περιοχών Β κατοικίας Κοινότητας Συκιάς-Εφαρμογή πολεοδομική μελέτης περιοχών Β κατοικίας Κοινότητας Συκιάς Ν. Χαλκιδικής.
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός)

12)    Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας Δήμου Σιθωνίας με φιλοζωϊκό σωματείο.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

13)    Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον επιτροπής ελέγχου και νομιμότητας.
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Κόκκινος Δημήτριος)

14)    Παραχώρηση γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

15)    Μετατροπή ωραρίου απασχόλησης καθαρίστριας με βάση το άρθρο 8 του Ν. 4368/2016.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστοδούλου Νικόλαος)

16)    Έγκριση του απολογισμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.)

17)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 140/2017 Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

18)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 140α/2017 Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

19)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αρ. Απόφ. 140β/2017 Ο.Ε.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

20)    Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για περιβαλλοντική αδειοδότηση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΣΥΚΕΑ» της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., στη Δ.Κ. Συκιάς.
(Εισηγήτρια: κ. Παπαϊωάννου Σταματία, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός)

21)    Έγκριση σχεδίου σύμβασης για την τοποθέτηση ATM της EUROBANK στη Νικήτη.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

22)    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 94/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με θέμα «Ψήφιση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 της Τουριστικές Επιχειρήσεις Τορώνης Δημοτική ΑΕ».
(Εισηγητής: κ. Φάλκος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Δημοτικής Α.Ε.)

23)    20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017-αποδοχές ποσών.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος)

24)    21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος)

25)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου οικισμού Συκιάς».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

26)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Διαμορφώσεις στον παλαιό οικισμό Συκιάς».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

27)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Συκιάς Δήμου Τορώνης Ν. Χαλκιδικής».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

28)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Παρεμβάσεις εξωραϊσμού στις κεντρικές οδούς της Σάρτης».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

29)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου οικισμού Σάρτης».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

30)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης οικισμού Σάρτης».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

31)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Δημιουργία νηπιακού σταθμού Σάρτης (εσωτερικές διαρρυθμίσεις και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου)».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

32)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση αιθουσών διδασκαλίας και αίθουσας αθλητικών εγκαταστάσεων στο Γυμνάσιο Ν.Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας-Λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενου σχολικού κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

33)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Ύδρευση-αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά (κατασκευή αποχετευτικού δικτύου εν κενώ-Η/Μ εγκαταστάσεις ανύψωσης λυμάτων στην περιοχή Παράδεισος Δ.Δ.Ν. Μαρμαρά».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

34)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Ύδρευση-αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων Ν. Μαρμαρά».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

35)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Παρεμβάσεις εξωραϊσμού στην κεντρική αρτηρία Ν. Μαρμαρά».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

36)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ν. Μαρμαρά».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

37)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης οικισμών Αγ. Νικολάου, Μεταγγιτσίου και Ν. Μαρμαρά».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

38)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Διαμορφώσεις στον οικισμό του Αγίου Νικολάου».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

39)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Κατασκευή κτιρίου Ζηνόζη Δ.Κ. Αγίου Νικολάου».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

40)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης και επέκταση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Νικήτης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

41)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Αισθητικές παρεμβάσεις στην κεντρική παραλιακή ζώνη του οικισμού της Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

42)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Κατασκευή κτιρίου επαγγελματικού λυκείου Νικήτης Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

43)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση σε υφιστάμενο σχολικό κτίριο (Γυμνάσιο Νικήτης), λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου σχολικού κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

44)    Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μεταγγιτσίου».
(Εισηγήτρια: κ. Καραδήμου Δήμητρα. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg