Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Απόφαση Δημάρχου 34

Απόφαση Δημάρχου 34 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νικήτη 21/02/2011             

 ΝΟΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                        Αριθμός Πρωτ: - 1831-

   ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                 Αριθμός Αποφ. 34/2011

                                                                       

 Ταχ. Δ/νση   :630 88 Νικήτη

 Τηλέφωνο    : (23753) 50100                                                 

  FAX              : (23750) 23-244

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής»

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 

1.    Το Ν.1361/83

2.    Την αριθμ.242344/27-3-1992 εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας Δ/νση Αλιείας Τμήμα 2ο

3.    Το Ν.2538/1997 άρθρο 51

4.    Το Π.Δ. 254/2005

5.    Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς επιτροπής πιστοποίησης επαγγελματικής ιδιότητας των αλιέων και αγροτών του Δήμου Σιθωνίας.


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Συγκροτεί τριμελή επιτροπή πιστοποίησης επαγγελματικής ιδιότητας των αλιέων και των αγροτών αποτελούμενη από τους παρακάτω:

 

Δημοτική Κοινότητα Νικήτης:

1.    Ντέμπλα Κυπαρίσση, Αντιδήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2.    Λαμπρινό Ιωάννη,Τοπικό Γεωπόνο

3.    Μάντσιο Νικόλαο, Πρόεδρο του Αγροτικού Συν/σμού Νικήτης με αναπληρωτή τον Βιλιάλη Χρήστο, Πρόεδρο Αλιευτικού Συλλόγου Νικήτης

 

Δημοτική Κοινότητα Ν.Μαρμαρά:                                                                      

1.    Ντέμπλα Κυπαρίσση, Αντιδήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2.    Λαμπρινό Ιωάννη,Τοπικό Γεωπόνο

3.    Φοροπούλου Σμαρώ, Πρόεδρο του Αγροτικού Συν/σμού Ν.Μαρμαρά με αναπληρωτή τον Δράμαλη Παρασκευά, Πρόεδρο Αλιευτικού Συλλόγου Ν.Μαρμαρά

 

 

 

 

Δημοτική Κοινότητα Αγ.Νικολάου:

1.    Ντέμπλα Κυπαρίσση, Αντιδήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2.    Λαμπρινό Ιωάννη,Τοπικό Γεωπόνο

3.    Παρδάλη Γεώργιο, Πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αγ.Νικολάου με αναπληρωτή τον Παρδάλη Αθανάσιο, Πρόεδρο Αλιευτικού Συλλόγου Αγ.Νικολάου

 

Δημοτική Κοινότητα Μεταγγιτσίου:

1.    Ντέμπλα Κυπαρίσση, Αντιδήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2.    Λαμπρινό Ιωάννη,Τοπικό Γεωπόνο

3.    Βλαβή Κωνσταντίνο, Πρόεδρο του Αγροτικού Συν/σμού  Μεταγγιτσίου

 

Δημοτική Κοινότητα Συκιάς:

1.    Ντέμπλα Κυπαρίσση, Αντιδήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2.    Λαμπρινό Ιωάννη,Τοπικό Γεωπόνο

3.    Ζάπρο Θεοδόσιο, Πρόεδρο του Αγροτικού Συν/σμού Συκιάς με αναπληρωτή τον Βαγιωνά Νικόλαο, Πρόεδρο Αλιευτικού Συλλόγου Συκιάς

 

Δημοτική Κοινότητα Σάρτης:

1.    Ντέμπλα Κυπαρίσση, Αντιδήμαρχο Δήμου Σιθωνίας

2.    Λαμπρινό Ιωάννη,Τοπικό Γεωπόνο

3.    Μαυράκης Παναγιώτης, Πρόεδρο Αλιευτικού Συλλόγου Σάρτης

 

 

 

 

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

 

 

                                                                           Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης

 

 

 


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg