Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Δελτία Τύπου arrow ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Εκτύπωση
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Κυρίων ή Νομέων Ακινήτων που βρίσκονται στην  περιοχή της Πολεοδομικής Μελέτης «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής, Γεωλογικής Καταλληλότητας και Οριοθέτησης Ρέματος περιοχής επέκτασης Β΄ κατοικίας και εντός του διάσπαρτου τμήματος του οικισμού Αγίου Νικολάου» του Δήμου Σιθωνίας, όπως έχει εγκριθεί από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Σιθωνίας.

Έχοντας υπόψη:

α. Τα κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες που έχουν υποβληθεί στον Δήμο Σιθωνίας στις 25-05-2018, στις 27-09-2018 και στις 07-11-2018, και αφορούν στην  περιοχή επέκτασης Β΄ κατοικίας και εντός του διάσπαρτου τμήματος του οικισμού Αγίου Νικολάου, όπως έχει εγκριθεί από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Σιθωνίας (ΦΕΚ 406/ΑΑΠ/2008) και όπως αυτό ισχύει σήμερα.
β. Τις παραγράφους 5 και 6 του αρ. 12 του Ν 1337/83 για επέκταση των Πολεοδομικών Σχεδίων.
γ. Την με αρ. πρωτ. 93027/7188/15-11-1994 (ΦΕΚ 877/τ.Β΄/1994) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ για τον χρόνο και τρόπο δημοσιότητας της πρόσκλησης για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας.
δ.    Την υπ΄ αριθ. 242/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σιθωνίας ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους φερόμενους κυρίους ή νομείς των ακινήτων που βρίσκονται στην  περιοχή  επέκτασης Β΄ κατοικίας και εντός του διάσπαρτου τμήματος του οικισμού Αγίου Νικολάου, όπως έχουν εγκριθεί από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Σιθωνίας, να προσέλθουν στο Κατάστημα Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας και συγκεκριμένα από 19 Νοεμβρίου έως και 3 Δεκεμβρίου 2018, και ώρα από 08.00 έως 13.00, προκειμένου να υποβάλλουν τα παρακάτω στοιχεία:

1)    Δήλωση ιδιοκτησίας (έντυπο της οποίας υπάρχει στο Κατάστημα Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Νικολάου)
2)    Τίτλους κτήσεως (σημερινού ιδιοκτήτη και παλαιότερου)
3)    Πιστοποιητικό μεταγραφής
4)    Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας (μη εκποίησης)
5)    Πιστοποιητικό βαρών
6)    Πιστοποιητικό διεκδικήσεων
7)    Πιστοποιητικό κατασχέσεων
8)    Τοπογραφικό διάγραμμα
9)    Οικοδομική άδεια (εφόσον υπάρχει)

Σε περίπτωση που έστω και ένα μικρό τμήμα της ιδιοκτησίας εμπίπτει εντός των ορίων της μελέτης, οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας είναι:
- O ιδιοκτήτης ακινήτου ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή) και κάθε δικαιούχος επικαρπίας.
- Όποιος αποκτά εμπράγματο δικαίωμα κατά την περίοδο εκπόνησης της μελέτης υποχρεούται επίσης να υποβάλει δήλωση, άσχετα αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.
Η δήλωση ιδιοκτησίας αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα πρόσωπα πρέπει να υποβληθούν τόσες δηλώσεις ιδιοκτησίας όσα είναι τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του συγκεκριμένου ακινήτου. Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης αφορά σε όλα τα ακίνητα ανεξάρτητα αν είναι οικοδομημένα ή όχι.


Ο   Δήμαρχος
Ιωάννης Τζίτζιος

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg