Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Απόφαση Δημάρχου 46

Απόφαση Δημάρχου 46 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νικήτη 15/3/2011

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                  Αριθμός Πρωτ: 2787

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                               Αριθμός Απόφασης: 46/2011

Ταχ.Δ/νση:630 88 Νικήτη          

Τηλέφωνο:(23753)50100                                     

FAX:(23750)23244

                                     

                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

Έχοντας υπόψη :

1.      Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου Σιθωνίας και Τορώνης

2.      Το κεφ. Α΄περί Διάρθρωσης & Αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών

3.      Τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου

4.      Τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας 

5.      Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010)

Αποφασίζει

Ορίζει ως πρακτικογράφο των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής,  της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου μας Αναγνωστάρα Ιωάννη του Πέτρου Σιθωνίας κλάδου ΠΕ Γεωλόγων με βαθμό Β΄.

Σε  περίπτωση κωλύματος του ανωτέρω υπαλλήλου θα αναπληρώνει η μόνιμος υπάλληλος   Χολογγούνη Αθανασία.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στους υπαλλήλους που ορίζονται, στους Προέδρους των Επιτροπών, να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σιθωνίας και ισχύει μέχρι τροποποίησης ή κατάργησης αυτής.

       Η  απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2011

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg