Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Απόφαση Δημάρχου 49

Απόφαση Δημάρχου 49 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νικήτη, 23/03/2011                                       

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                      Αριθμ.Πρωτ.:-3192-

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                

Τ.Κ.630 88 ΝΙΚΗΤΗ           

                                                      

Αριθμός Απόφασης.:  49 /2011

                                                    

 

ΘΕΜΑ: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος « ΚΑΦΕ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στον ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΔΗΜΟ του Αθανασίου στη Δημοτική Κοινότητα .Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΡΩΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1)      Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τόμος Α΄/ 7-6-2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2)      Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α/2006) «Κύρωση του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων».

3)      Την υπ’ αριθμ.: 01β/203/18-03-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής έπειτα από την επανεξέταση του καταστήματος για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος.

4)      Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 8 παρ. της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης.

5)      Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46/τ.α/1979) «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 213/89, 457/90, 282/98, 257/01, 264/03.

6)      Την αριθμ.: 127/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής (Προέγκριση), του πρώην Δήμου Τορώνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος « ΚΑΦΕ  - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», στον ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΔΗΜΟ του Αθανασίου,  που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Συκιάς  του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με την αρ. 127/2010 απόφαση της Δ.Ε. του πρώην Δήμου  Τορώνης (προέγκριση) και την υπ’ αριθμ.: 01β/203/18-03-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη  Χαλκιδικής έπειτα από την επανεξέταση του καταστήματος για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος.

 

 

                                                                                 Ο Δήμαρχος

Κοινοποίηση:

1)      Δ/νση Υγείας

2)      Α.Τ. Αγίου Νικολάου

3)      Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου                                               Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg