Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Απόφαση Δημάρχου 51

Απόφαση Δημάρχου 51 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νικήτη 01/04/ 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ                                        Αριθμός Πρωτ: 3613   

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                               Αριθμός Απόφασης:   51/2011

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                   

Ταχ.Δ/νση:630 88 Νικήτη          

Τηλέφωνο:(23750)22005-22922                                      

FAX:(23750)23244

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

 

Έχοντας υπόψη

-        την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)

-        το άρθρο 254 του ν. 3852/10

-        την παρ.10  περίπτ. κ΄ του άρθρου 18 του N. 3870/2010

-        την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 48/οικ. 74571/28.12.2010

-        το Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') και ιδίως το άρθρο 48 αυτού

-        την αριθ.291/2010/21.01.2010, απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Σιθωνίας. 

Αποφασίζουμε

1. Ορίζεται ταμίας του Δήμου Σιθωνίας, η Κοτσάκη Θεοδώρα  (ΤΕ17/Δ), μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας.

2. Ορίζεται ως αναπληρωτής Ταμίας  ο Μάντσιος Ιωάννης (ΠΕ1/Γ), μόνιμος υπάλληλος  του Δήμου Σιθωνίας

3.Εισπράκτορες ορίζονται:

α)Για τη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας, η Χαλκιά Κυριακή (ΔΕ/2) υπάλληλος αορίστου χρόνου  και ως αναπληρώτρια της  η Ζερβοπούλου Αναστασία (ΔΕ/2) υπάλληλος αορίστου χρόνου του Δήμου Σιθωνίας.               

 α)Για τη Δημοτική Ενότητα Τορώνης, ο Μπλόσκας Γεώργιος (ΔΕ1/Α) μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Σιθωνίας.

Οποιαδήποτε  σχετική προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει με την έκδοση της παρούσης.

Η παρούσα έχει ισχύ από 1/4/2011

 

.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Τζίτζιος Τρ. Ιωάννης


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg