Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Απόφαση Δημάρχου 76

Απόφαση Δημάρχου 76 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νικήτη   13/5/2011

                 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

      ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Αριθμός Πρωτ: -6450-

                                                             Αριθμός Απόφασης : 76

                           

Ταχ. Δ/νση   :630 88 Νικήτη

Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Βατιάνης  

Τηλέφωνο    :2375350111                                                   

FAX:2375023244

 

ΘΕΜΑ: «Εξουσιοδότηση υπογραφών»

 

          Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δήμου  Σιθωνίας

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006

2. Την ανάγκη εύρυθμης  λειτουργίας του Δήμου.

3.Την ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών και δημοτών μας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

Αναθέτουμε στους κάτωθι μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Σιθωνίας την υπογραφή των παρακάτω βεβαιώσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών κλπ:

 

1)Τον Κρικελίκο Ιωακείμ του Ιωάννη

 

·         Πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αφορούν την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση των δημοτών και που προκύπτουν από τα δημοτολόγια και μητρώα αρρένων.

·         Βεβαιώσεων εκλογικής χρήσης.

·         Θεώρηση γνησίου υπογραφών.

·         Επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων,  καθώς και των ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται στο αρχείο του κάθε Δημοτικού Διαμερίσματος.

·         Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας Προσωπικού.

 

2) Την Καραδήμου Δήμητρα του Ιωακείμ, και Αναγνωστάρα Ιωάννη του Πέτρου

 

·         Πάσης φύσεως βεβαιώσεις τεχνικού περιεχομένου.

·         Θεώρηση γνησίου υπογραφών.

·         Επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων.

 

 

 

                                                                          Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ                                                                            

           

                                                                         ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κοινοποιείται:                      

1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης

Ν.Χαλκιδικής


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg