Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Απόφαση Δημάρχου 45

Απόφαση Δημάρχου 45 Εκτύπωση
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Νικήτη    15-03-2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Αριθμός Πρωτ:  -2771-

                                                             Αριθμός Απόφασης : 45/2011

                           

Ταχ. Δ/νση   :630 88 Νικήτη

Πληροφορίες: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τηλέφωνο    :2375350111                                                   

FAX:2375023244

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εφαρμογής Εγχειριδίου Διαδικασιών»

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δήμου  Σιθωνίας

Έχοντας υπόψη:

1.Την υπ’αριθμ.22867/ΕΥΘΥ984 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω­νι­στι­κό­τητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ, Τεύχος β’ 792/8-06-2010, «Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013».

2.Την υποβολή αίτησης επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α και Β του Δ.Σιθωνίας από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα­κε­δο­νίας Θράκης.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την Εφαρμογή του  Εγχειριδίου Δι­α­δι­κα­σιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, όπως αυτό αναφέρεται στην υποβολή επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α και Β του Δ.Σιθωνίας.

 

 

                                                                               Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ                                                                                   

 

                                                                                  ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg