Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Αποφάσεις Δημάρχου arrow Απόφαση Δημάρχου 59

Απόφαση Δημάρχου 59 Εκτύπωση
 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νικήτη   11.04.11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                    Αριθ. Πρωτ: 4944/12.04.11

      ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                   Αριθ. Απ. :   59 /12.04.11                 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                        

 

                                                                               

 Ταχ. Δ/νση     :630 88 Νικήτη

 Τηλέφωνο      : (2375350100)                                                    

 FAX               : (23750) 23244

 Πληροφορίες :Βατιάνης Κωνσταντίνος

 

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού εργασίας ιδιωτικού  δικαίου δίμηνης διαρκείας για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Δήμου Σιθωνίας.

 

                                                       Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ   Σ Ι Θ Ω Ν Ι Α Σ

Έχοντας υπόψη :

 

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.3146/2003.

2.      Την υπ΄αρ. Πρωτ. 2278/12.01.09 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

3.      Τις διατάξεις του αρ. 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999 και του Ν. 3852/2010.

4.      Τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν. 3584/2007.

5.      Την υπ΄αρ. 51/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Σιθωνίας για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας.

6.      Την με αρ. πρωτ. 2386/04.03.2011 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σιθωνίας.

7.      Την με αρ. πρωτ. 3629/11.03.2011 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης τις υπ αριθμ 51/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.  

 

                                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

Να προσλάβει τους κάτωθι :

 

Οδηγός Απορριμματοφόρου

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Πρόσληψη

Αποχώρηση

1

Ευαγγελινός

Αναστάσιος

Αστερίου

12.04.2011

11.06.2011

 

Συνοδοί Απορριμματοφόρου

1

Καραμήτσος

Γεώργιος

Στεφάνου

 

 

2

Νικολαϊδης

Βασίλειος

Ζαφειρίου

12.04.2011

11.06.2011

3

Βογιατζή

Χριστοδουλιά

Δημητρίου

12.04.2011

11.06.2011

4

Αγοραστού

Ελένη

Νικολάου

12.04.2011

11.06.2011

5

Σταγγώνης

Ανέστης

Αστερίου

12.04.2011

11.06.2011

 

 

  1. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι είναι κάτοικοι του Δήμου Σιθωνίας.
  2. Θα προσληφθούν για το χρονικό διάστημα δύο μηνών.
  3. Η απασχόληση των ανωτέρω ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τις εργάσιμες ημέρες και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας απαιτούν την απασχόληση τους και κατά τις Κυριακές και αργίες αμειβόμενοι σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου προσωπικό των ΟΤΑ.
  4. Η πληρωμή θα γίνεται στις αρχές του επόμενου της εργασίας μήνα με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα βαρύνουν  τον προϋπολογισμό του Δήμου Σιθωνίας χρήσεως 2011 και τους  κωδικούς αυτού: Στην υπηρεσία Καθαριότητας  Κ.Α 02.20.6041, Κ.Α.02.20.6042, ΚΑ 02.20.6054 και έχει γραφεί οι σχετική πίστωση.
  5. Οι ανωτέρω θα συνδέονται με το Δήμο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου.     

 

 

 

 

                                                                                  Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

 

 

 

 

       ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                                                              


diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg ---------------------- commcenter.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg