Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα arrow Ενημέρωση Πολιτών arrow Δελτία Τύπου

Νέο Ενημέρωση Πολιτών / Δελτία Τύπου
Φίλτρο: Εμφάνιση #:
19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                             Νικήτη,  20.10.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 16832
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας

                

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
  3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα.Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β’ 4674) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00».
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 25/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 30ή ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      Νικήτη, 18/10/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                          Αριθμ.Πρωτ.: - 16699 -
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 30Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Παρασκευή  22  Οκτωβρίου  2021 και ώρα 12:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
 
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
 
4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 
ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/10 ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Εκτύπωση
dhmotiko_sxoleio_nikhths_2021archct.jpg
 Με απόφαση του Δημάρχου Σιθωνίας, Κυπαρίσση Ντέμπλα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου δεν θα λειτουργήσουν αύριο, Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 για προληπτικούς λόγους λόγω της κακοκαιρίας και των μετεωρολογικών προγνώσεων για περαιτέρω επιδείνωση των φαινομένων.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 29η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                             Νικήτη, 13/10/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -16313-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 29η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα  18  Οκτωβρίου  2021 και ώρα 12:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΕΝΟΨΕΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Εκτύπωση
Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν στη χώρα και ειδικότερα στις περιοχές του Δήμου Σιθωνίας από τις 14-10-2021 έως 15-10-2021 -σύμφωνα με την Ε.Μ.Υ.- εφίσταται και συνίσταται η προσοχή στους κτηνοτρόφους-αγρότες να εξασφαλίσουν για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των ιδίων καθώς και όλων των κατοίκων του Δήμου μας.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΟΡΩΝΗΣ Εκτύπωση
Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ3-2021 για την πρόσληψη ΔΥΟ (2) υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού Καθαριστριών Σχολικών μονάδων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ proswrinoi_pinakes_katataxhs-sox3-2021

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ pinakes_epityxontwn_sox3-2021 

RAPID TESTS ΣΕ ΣΥΚΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΗ Εκτύπωση
Ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας, ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, από τις 9.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στο Κοινοτικό Κατάστημα της Συκιάς και την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου στο ΚΑΠΗ της Νικήτης, κατά τις ίδιες ώρες, η κινητή μονάδα Χαλκιδικής του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει rapid tests. Ο έλεγχος είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες, οι οποίοι κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους και να προσκομίζουν Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

Όσον αφορά τους ανήλικους (παιδιά, μαθητές) είναι απαραίτητη η παρουσία γονέα (με την ταυτότητά του) ή εξουσιοδότηση/βεβαίωση από το σχολείο όπου φοιτούν.         
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτύπωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Νικήτη, 08/10 /2021

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                                      Αριθμ. Πρωτ.:  15978

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ       

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Νικητη 63088 Πληροφορίες : Καραδήμου Δήμητρα

Τηλ. Επικ.:2375081325    Email : dimkaradimou@yahoo.gr

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2022 - 2023»

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών Δήμου Σιθωνιας και Νομικών Του Προσώπων 2022 - 2023, προϋπολογισμού 767.506,68 ευρώ με το Φ.Π.Α..

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός: Δημαρχείο Νικήτης  Ταχ.Κωδ.: 63088

Τηλ.:2375081325, E-mail:dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελ.:www.dimossithonias.gr Κωδικός NUTS:EL998493357

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimossithonias.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Τ.Υ. δήμου Σιθωνίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:

          09132100-4 (Βενζίνη Αμόλυβδη),

          09134100-8 (Πετρέλαιο Ν),

          09135100-5 (Πετρέλαιο Θέρμανσης),

          09211000-1 (Ελαιολιπαντικά)

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: E527 ,EL998493357

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η προμήθεια αφορά σε  πετρέλαιο (Diesel) κινήσεως - θέρμανσης  και Βενζίνης Αμόλυβδης για την κάλυψη σε ανάγκες κίνηση - χρήση των οχημάτων - μηχανημάτων και θέρμανσης των  κτιρίων καθως και την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

6. Εναλλακτικές προσφορές: ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

7. Χρόνος παράδοσης υλικών: Η παράδοση των καυσίμων κίνησης θα ενεργείται τμηματικά και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου ή των Νομικών προσώπων, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά από γραπτή εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή αντίστοιχα των φορέων που αναφέρονται στη  παρούσα.

Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε κάθε δημοτικό κτίριο ή κτίριο του Νομικού Προσώπου, που θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο από το Δήμο ή από το Νομικό Πρόσωπο με έγγραφη εντολή και σε ποσότητες που αυτό θα αναφέρει εντός δύο (2) ημερών από την εντολή.

Διάρκεια σύμβασης: 12 Μήνες

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Εγγυήσεις συμμετοχής ΝΑΙ

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΝΑΙ

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 22/11/2021  ημέρα Δεύτερα . Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα  11/10/2021 .Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Τρίτη 16/11/2021 και ώρα 22:00 .Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού 2022 και 2023 του Δήμου και των Νομικών ΤΟΥ προσώπων αντίστοιχα , και γι αυτό έχουν εκδοθεί  οι σχετικές πιστώσεις (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

15. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 08/10/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δήμαρχος

Ντεμπλας Κυπαρισσης

1_diakirixi_kaysima_2022-2023

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7/10 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/10 Εκτύπωση
Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν.  Χαλκιδικής ενημερώνει ότι σύμφωνα με το από 06/10/2021 Δελτίο Πρόγνωσης Καιρικών Φαινομένων που εκδίδει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 07-10-2021 έως και αύριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-10-2021, προβλέπονται ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (Π.Ε. Χαλκιδικής)
 
Κατόπιν αυτού, συνιστάται οι πολίτες να μεριμνήσουν για τα παρακάτω :

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

 Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

 Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

 Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

 Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

 Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να
πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

 Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

 Να αποφύγουν τη διαμονή σε υπόγεια κατοικιών ή άλλους χώρους κτηρίων, όπου υπάρχει κίνδυνος εισροής όμβριων υδάτων.

 ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199 ή στον αριθμό κλήσης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112. 


ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΣΤΗ ΣΥΚΙΑ Εκτύπωση
Το ΝΠΔΔ "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" σε συνεργασία με τo Δήμο Σιθωνίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση–επιτόπια ενημέρωση μέσω κινητής μονάδας (VAN), την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021:

▪  11:00 π.μ. στην κεντρική πλατεία Συκιάς, της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης

Η κινητή μονάδα (VAN) θα είναι ειδικά εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς επιστήμονες ανοιχτή προς όποιον θέλει να ενημερωθεί ατομικά.

Βασικός άξονας της εκδήλωσης – επιτόπιας ενημέρωσης θα είναι η  ενημέρωση για θέματα υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής, κοινωνικοποίησης παιδιών και υλοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά,  ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης και θέματα οικογενειακού οικονομικού προϋπολογισμού των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ,  παρέχοντας με διαδραστικό τρόπο σημαντικές συμβουλές. Τέλος, θα δοθεί εκπαιδευτικό ψυχαγωγικό υλικό.

Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή εγκαίρως. 

Επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή στείλτε μήνυμα με τα στοιχεία σας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Από σταθερό χωρίς χρέωση: 800 100 1770, 

Από κινητό: 690 7650399

Ή επικοινωνήστε με τις κατά τόπους υπηρεσίες που υποβάλατε την αίτησή σας στο ΤΕΒΑ.

Ακολουθήστε μας στην κεντρική σελίδα στο Facebook “ΤΕΒΑ Συνοδευτικές Δράσεις ΠΚΜ” και στις επιμέρους σελίδες των δήμων. 
18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                              Νικήτη,  05.10.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 15668
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ. Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου    Δήμου Σιθωνίας

                (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. Την με αριθμό εγκύκλιο 643, αριθ. πρωτ.: 69472/24.09.2021 με ΑΔΑ (ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. 61η εγκύκλιος Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ. 17896/20-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) και 62η εγκύκλιος Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ. 18664/30-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΡΜ46ΜΤΛ6—Φ3Π).
 
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 11/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr. 
Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" ΣΟΧ 2021-1 Εκτύπωση
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του Δήμου Σιθωνίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του. 

Επισυνάπτονται:
 
 
  
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 28η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 01/10/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -15585-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 28Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Το μοναδικό θέμα προς συζήτηση και λήψη αποφάσης είναι το κάτωθι: 
RAPID TESTS ΣΕ ΣΥΚΙΑ ΚΑΙ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ Εκτύπωση
Ο Αντιδήμαρχος Σιθωνίας, Βασίλης Ζήσιος, ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, από τις 9.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στο Κοινοτικό Κατάστημα της Συκιάς και την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου στο Κοινοτικό Κατάστημα του Νέου Μαρμαρά, κατά τις ίδιες ώρες, η κινητή μονάδα Χαλκιδικής του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει rapid tests. Ο έλεγχος είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες, οι οποίοι κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους και να προσκομίζουν Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
Όσον αφορά τους ανήλικους (παιδιά, μαθητές) είναι απαραίτητη η παρουσία γονέα (με την ταυτότητά του) ή εξουσιοδότηση/βεβαίωση από το σχολείο όπου φοιτούν.   

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΟΡΩΝΗΣ Εκτύπωση
Ο Δήμαρχος Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη ΔΥΟ (2) υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού Καθαριστριών Σχολικών μονάδων, διάρκειας εώς 30/06/2022, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δ.Ε Τορώνης (Συκιά), ήτοι μία (1) ΥΕ Σχολική Καθαρίστρια πλήρους απασχόλησης και μία (1) ΥΕ Σχολική Καθαρίστρια Μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει από την Παρασκευή 01/10/2021 έως την Πέμπτη 07/10/2021. 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ: anakoinwsh-sox3-2021

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ: aithsh_sox3-2021

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΧ3-2021 ΕΔΩ: pararthma_sox3-2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 27η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Νικήτη, 24/09/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                            Αριθμ.Πρωτ.: -15192-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 27Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 12:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ Εκτύπωση
Το ΝΠΔΔ του Δήμου Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα από την προκήρυξη για μια θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021.

Επισυνάπτονται:

Ονομαστική κατάταξη onomastikh_katataksh_koin0921

Πίνακας επιτυχόντων pinakas_epityxontwn_koin0921 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 26η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               Νικήτη, 20/09/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                            Αριθμ.Πρωτ.: -14863-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 26Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 12:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
     1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
  2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
  3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
  4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-3-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Εκτύπωση
poster_sde_prop21.jpgΑγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, οι εγγραφές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Ν. Προποντίδας ξεκίνησαν!
 
Το σχολείο μας συνεχίζει για τέταρτη χρονιά, με μεγάλη επιτυχία, να δίνει τη δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση σε ενήλικες άνω των 18 ετών.
 
Με ουσιαστική και ενδιαφέρουσα δουλειά από τους καθηγητές και τους 
εκπαιδευόμενους μέσα στην τάξη και χωρίς διαγωνίσματα, βαθμούς ή 
εξετάσεις, μετά την συμπλήρωση δύο χρόνων παρακολούθησης των 
μαθημάτων, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν, 
δωρεάν, ισότιμο τίτλο απολυτηρίου γυμνασίου.
 
Οι εγγραφές γίνονται στο σχολείο μας, στον πρώτο όροφο του 2ου 
γυμνασίου Ν. Μουδανιών, από τις 5 μ.μ. μέχρι τις 8 μ.μ. καθημερινά.
 
Λοιπές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αφίσα μας.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις εγγραφές:
 
• Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 
• Απολυτήριο Δημοτικού
 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 
Δεκτοί στο σχολείο γίνονται όσοι έχουν γεννηθεί έως 31/12/2003 (18 ετών και άνω).
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2373025734 
 
Ιστοσελίδα: http://sde-n-moudan.chal.sch.gr/
 
Facebook: https://www.facebook.com/sdenmoudania
 
Λόγω του ιού COVID-19 υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης στη διεύθυνση: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScWZKa7J.../viewform

 
Καλή αρχή σε όλους!
 
Η Διεύθυνση του ΣΔΕ Ν. Προποντίδας 
ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΣΤΗ ΝΙΚΗΤΗ Εκτύπωση
Το ΝΠΔΔ "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" σε συνεργασία με το Δήμο Σιθωνίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα, στην αίθουσα του αμφιθεάτρου στο ΕΠΑΛ Νικήτης, την:

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11:00 π.μ.  με θέματα συζήτησης  την ψυχοκοινωνική στήριξη και ενδυνάμωση και διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού   

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11:00 π.μ.  με θέματα συζήτησης  την πρόληψη & συμβουλές υγείας, ατομική υγιεινή και υγιεινή διατροφή, για ενήλικες και παιδιά και συμβουλευτική κοινωνικοποίηση και ένταξη

Επίσης μετά το πέρας των ημερίδων, θα υπάρχει κινητή μονάδα (VAN), ειδικά εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς επιστήμονες ανοιχτή προς όποιον θέλει να ενημερωθεί ατομικά.

Βασικός άξονας της ημερίδας θα είναι η  ενημέρωση για θέματα υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής, για θέματα κοινωνικοποίησης παιδιών και υλοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης και  διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Θα μιλήσουν  οι Διατροφολόγος,  Νοσηλεύτρια, Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχολόγος και Οικονομολόγος της ΣΤΗΡΙΖΕΙΝ για τα σχετικά θέματα κοινωνικοποίησης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης.

Ταυτόχρονα, η κινητή μονάδα στοχεύει στην ενημέρωση των ωφελουμένων, παρέχοντας με διαδραστικό τρόπο σημαντικές συμβουλές.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Εκτύπωση

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του Δήμου Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του Δήμου Σιθωνίας, που εδρεύει στη Νικήτη Ν. Χαλκιδικής.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα από την Δευτέρα 13/9/2021 έως και την Τετάρτη 22/9/2021.
 
Επισυνάπτονται:  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΝΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Εκτύπωση
img_20210909_164857.jpg
 Σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το Δήμο Σιθωνίας και χρήζουν ουσιαστικής επίλυσης έθεσε ο Δήμαρχος Σιθωνίας, κ. Κυπαρίσσης Ντέμπλας κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο γραφείο του με κλιμάκιο της ΝΔ, αποτελούμενο από το Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Γιώργο Στεργίου, τους βουλευτές Β' Θεσσαλονίκης Θεόδωρο Καράογλου και Χαλκιδικής Γιώργο Βαγιωνά και τον πρόεδρο της  Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) Χαλκιδικής (πρώην ΝΟΔΕ), Απόστολο Τζηρίτη και τοπικά στελέχη.

Ειδικότερα, ο κ. Ντέμπλας επισήμανε τα ακόλουθα:

1. Την απαράδεκτη κατάσταση του Οδικού δικτύου κατά τον Άξονα Νέα Μουδανιά–Σιθωνία.

2. Την αντιπλημμυρική θωράκιση της Σιθωνίας.

3. Τις απαιτήσεις του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς.

4. Την επίλυση ζητημάτων των Βιολογικών σταθμών και του δικτύου Ύδρευσης, τα οποία ανέκυψαν λόγω αύξηση του πληθυσμού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

5. Την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος του Χαβρία.

6. Την ενίσχυση του δικτύου Ηλεκτροδότησης, λόγω δραματικά αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων σε ετήσια βάση.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της Κοινότητας Νικήτης, κ. Στέλιος Κωστίκας και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Δήμος Δημαράς.

Η επίσκεψη του κλιμακίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Κυβέρνησης στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της παρουσίας του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στα εγκαίνια της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.
17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                             Νικήτη,  09.09.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 14442
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας

             

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. 59η εγκύκλιος Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).
 
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 13/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.

Τo θέμα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι το κάτωθι:
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" Εκτύπωση
Το ΝΠΔΔ του Δήμου Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ: prokhryksh_koinwniologos_bss_0921 

Το έντυπο αίτησης εδώ: entypo_sox_bss_0921 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΡΩΝΗΣ Εκτύπωση
240602037_4312231365510194_2364424668119904906_n.jpg
Ομάδα φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί στη Δημοτική Ενότητα Τορώνης ο Δήμος Σιθωνίας. Την ομάδα πλαισιώνει ο υπεύθυνος της ΜΚΟ Trace Your Eco Στέλιος Τσιαλίκης, καθηγητές και ένας διδακτορικός φοιτητής από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Czech University of Life Sciences της Πράγας. 

Σκοπός της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε έπειτα από πρόταση της κ. Μάγδας Μερτζιμέκη του Νικολάου προς τον Δήμο και αποδέχθηκε με χαρά ο Δήμαρχος Κυπαρίσσης Ντέμπλας, είναι η επίσημη χαρτογράφηση και σήμανση του μονοπατιού της Τορώνης που ξεκινάει από το κάστρο Λήκυθος και καταλήγει στα κανόνια που αποτελούν απομεινάρια από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Παράλληλα, θα μελετηθεί η ενδημική χλωρίδα της περιοχής και θα διεξαχθεί  έρευνα για την τουριστική δραστηριότητα της περιοχής και τον αντίκτυπο που έχει στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού.

“Ο Δήμος Σιθωνίας αγκαλιάζει τέτοιες προσπάθειες με θέρμη. Με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και δημόσια τους εθελοντές της Τορώνης και όλους εκείνους που φρόντισαν για τη διάνοιξη του μονοπατιού πριν από χρόνια και εξακολουθούν να το πράττουν”, επισήμανε η Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων Μαρία Λαθούρη-Πάργα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 25η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Νικήτη, 03/09/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -14187-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 25Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
 
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 
16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                              Νικήτη,  03.09.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 14212
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας

              (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
 
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
 
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
 
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. 59η εγκύκλιος Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 09/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Εκτύπωση
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης: «Υποστήριξη ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην ΠΕ Χαλκιδικής», στο πλαίσιο του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία».
Οι προϋποθέσεις ένταξης είναι οι εξής: 

Να είναι εργαζόμενοι και μόνο στη Χαλκιδική, όχι εποχιακοί, όχι σε Δήμο ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Πρέπει να είναι εργαζόμενοι σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το χρόνο, ακόμη και διοικητικούς υπαλλήλους σε ξενοδοχείο που δε διακόπτεται η σύμβασή τους.
Υποχρεωτικά να εργάζονται σε επιχειρήσεις της Χαλκιδικής

Περισσότερες λεπτομέρειες στο σύνδεσμο που ακολουθεί:
  
2021 DIAPOROS SAILING CHALLENGE Εκτύπωση
240031908_4352721051431218_8729597521452529547_n.jpg
2021 Diaporos Sailing Challenge: Στις 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου έρχεται η πιο "φιλική" ετήσια ιστιοπλοϊκή συνάντηση!

Σε νέα μορφή, αυτή του διήμερου μαραθωνίου η 10η έκδοση του Diaporos Sailing Challenge. Η φετινή ιστιοπλοϊκή πρόκληση του Ναυτικού Συνδέσμου Όρμου Παναγίας και του Δήμου Σιθωνίας κλείνει 10 χρόνια ζωής και αλλάζει καλώντας τα συμμετέχοντα σκάφη να διανύσουν νέες συναρπαστικές ρότες και τα πληρώματά τους να προσθέσουν νέες όμορφες εμπειρίες.
    
Ακόμη και ως θεατές, αφού η θεαματική εκκίνηση θα δοθεί από τη μαρίνα Λατούρα που βρίσκεται μπροστά από το γραφικό Όρμο Παναγίας, είναι μια καλή ιδέα να "συμμετάσχετε" αφού οι αρχές του Σεπτεμβρίου είναι ότι πρέπει για μία διήμερη εξορμηση.
    
Καλή αντάμωση στο 2021 Diaporos Sailing Clallenge στον Όρμο Παναγίας στις 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ COVID-19 ΕΠΟΧΗ Εκτύπωση
240133519_221858729873133_6275888372799048757_n.jpg
 Οι τρόποι διαχείρισης του δυσφορικού στρες στην COVID-19 εποχή αναλύθηκαν στη διάρκεια της ημερίδας με θέμα «Πρώτες βοήθειες Ψυχικής Υγείας και αυτοφροντίδα εν μέσω κορωνοϊού» που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σιθωνίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας "ΑΝΑΤΟΛΗ", στο αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ Νικήτης.
Κεντρικοί ομιλητές ήταν οι ψυχολόγοι του Κέντρου Ημέρας “ΑΝΑΤΟΛΗ” Δανάη Παπαδοπούλου και Δήμητρα Μιναρητζή, ενώ τις εργασίες χαιρέτισε ο Αντιδήμαρχος Σιθωνίας, Νίκος Χριστοδούλου.

Μέσα από βιωματικές εμπειρίες που κατέθεσαν οι παρευρισκόμενοι, οι δύο ειδικοί ξεδίπλωσαν τις εισηγήσεις τους αναφορικά με την παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας (Α' ΒΨΥ). Όπως επισήμαναν μεταξύ άλλων, η  παροχή Α' ΒΨΥ με υπευθυνότητα περιλαμβάνει τέσσερις αρχές: 

1) Προετοιμασία

2) Παρατήρηση

3) Άκουσμα

4) Διασύνδεση
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτύπωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΗΤΗ 13744//25-8-2021

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

                                                                  Διακηρύσσει,

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5X5 ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ».

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 928.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, με τη δαπάνη των εργασιών: 550.273,03€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 99.049,15€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 97.398,33€, αναθεώρηση: 1.666,59€., τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 179.612,90€.

 Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» έως το ποσό των 600.000,00€ και το επιπλέον κόστος από ιδίους πόρους του Δήμου Σιθωνίας (ΚΑΕ 02.60.7322.0001)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimossithonias.gr, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 15μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

       Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα και ώρα  12:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 14η  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 π.μ...

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

…. Όπως αναφέρονται στο Άρθρο 21 της διακήρυξης …

        Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 14.967,74ευρώ.

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Αναλυτικής διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

 Ε.Α.Δ.: 498/2021, ΑΔΑΜ:21REQ009094438, ΑΔΑ:ΩΔΦΙΩ1Φ-95Σ.

 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.

 Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

 Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

1.diakirixi_21proc009111958 ,1._texniki_ekthesi ,2_prometriseis,3__timologio_s,4._proypologismos ,5.esy , gantt , 8_say, 9_fay, 7.entypo

Ο Δήμαρχος

Ντεμπλας Κυπαρισσης

ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 Εκτύπωση
map_fire_240821.jpg
Σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χαλκιδικής, και με βάση τον από 23/08/2021 Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για αύριο ΤΡΙΤΗ 24-08-2021, προβλέπεται ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στην Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Κατόπιν αυτού σας υπενθυμίζουμε για τα παρακάτω:

 Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

 Απαγορεύεται η καύση απορριμμάτων χόρτων και κλαδιών.

 Απαγορεύεται το άναμμα υπαίθριων ψησταριών.

 Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

 Απαγορεύεται η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων σε υπαίθριους χώρους.

 Απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

 Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης.

 Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών.

 ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199.   
ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 Εκτύπωση
21-08-2021_map_fire.jpg
Σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χαλκιδικής, και με βάση με τον από 20/08/2021 Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για αύριο ΣΑΒΒΑΤΟ 21-08-2021, προβλέπεται ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στην Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κατόπιν αυτού σας υπενθυμίζουμε για τα παρακάτω:

 Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

 Απαγορεύεται η καύση απορριμμάτων χόρτων και κλαδιών.

 Απαγορεύεται το άναμμα υπαίθριων ψησταριών.

 Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

 Απαγορεύεται η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων σε υπαίθριους χώρους.

 Απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

 Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης.

 Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών.

 Απαγορεύεται η μετακίνηση εντός δασών - δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με σχετική απόφαση κου Αντιπεριφερειάρχη Νομού Χαλκιδικής.

 ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199.  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτύπωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

 

Διακηρύσσει, ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ».

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 847.177,42€, πλέον ΦΠΑ 24%, με τη δαπάνη των εργασιών: 623.696,50 €, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 112.265,37€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 735.961,87€, αναθεώρηση: 821,27€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 203.125,48€.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από Α) από ιδίους πόρους του Δήμου ΣΙΘΩΝΙΑΣ (Κ.Α 02.64.7333.0002 ),  με ποσό 76.941,47€ το οποίο βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2021 και με το ποσό των 423.058,53,00€ το οποίο βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2022.

Β) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2021, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  Συλλογική Απόφαση ΕΠ008 ΤΡΟΠ.0, ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: Περιφερειακά Προγράμματα – Έργα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 2021ΕΠ00800004 με το ποσό των 500.000,00€.

 και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 02.64.7333.0002  του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimossithonias.gr, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.   

 

 

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ Εκτύπωση
Συμμετέχοντας ενεργά στην πανελλαδική πρωτοβουλία αλληλεγγύης που αναπτύσσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση υπέρ των συμπολιτών μας, που πλήττονται από τα κύματα των καταστροφικών πυρκαγιών, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας άνοιξε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τράπεζα: Πειραιώς
 
Επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 
Αριθμός λογαριασμού: 5233104063201
 
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.
 
Νόμισμα: EUR
 
“IBAN”: GR41 0172 2330 0052 3310 4063 201
 
SVIFT-BIC Τρ. Πειρ.: PIRBGRAA

Στον λογαριασμό αυτόν μπορούν να κατατίθενται συνεισφορές Δήμων, πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, για την ενίσχυση των δεινώς δοκιμαζόμενων πυρόπληκτων περιοχών της πατρίδας μας.
ΧΑΡΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Εκτύπωση
img_20210820_112713.jpg
 Τη Χάρτα Οικολογικής Συνείδησης & Συμπόρευσης υπέγραψαν ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας και ο πρόεδρος της AQUAHELP, Γιώργος Κορφιάς εγκαινιάζοντας επίσημα τη συνεργασία των δύο φορέων στο πλαίσιο του προγράμματος "Clean it like Greek". 

Η υπογραφή έγινε παρουσία της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Μαρίας Λαθούρη-Πάργα, της προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας, Αντωνίας Δαλαβίτσου και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Δήμου Δημαρά.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το φετινό καλοκαίρι ως ένα κίνημα οικολογίας και παγκόσμιου φιλελληνισμού με στόχο να αναδειχθεί το 2024 η Ελλάδα ως η καθαρότερη χώρα στον κόσμο. Υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), ενώ ο Δήμος Σιθωνίας είναι ο μοναδικός στη Μακεδονία και ανάμεσα σε 28 ΟΤΑ σε όλη την Ελλάδα, που επιλέχθηκαν στο "Clean it like Greek". 

“Πρωταρχικός στόχος μας είναι η αφύπνιση και ενεργοποίηση των τοπικών πληθυσμών προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα οικολογίας, ιδιαίτερα στη μετά-COVID εποχή. Μέσα από τη συνεργασία μας με τους Δήμους σχεδιάζουμε στοχευμένες παρεμβάσεις με ορίζοντα τριετίας ενώ ξεχωριστή βαρύτητα δίνουμε στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών”, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Κορφιάς.

“Σας καλωσορίζουμε στο Δήμο Σιθωνίας, εκφράζοντάς σας τις θερμές ευχαριστίες μας για την επιλογή της περιοχή μας στο πρόγραμμα Οικολογίας & Φιλελληνισμού. Στον τόπο μας υπάρχουν δραστήριες εθελοντικές ομάδες, οι οποίες πλαισιώνουν ενεργά περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκαν δράσεις καθαρισμού σε πολλές ακτές της Σιθωνίας. Στις μέρες μας η ευαισθητοποίηση για θέματα που αφορούν το περιβάλλον είναι επιβεβλημένη, καθώς ο πλανήτης δέχεται κλυδωνισμούς από την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές με ολέθριες συνέπειες”, ανέφερε με τη σειρά του ο κ. Ντέμπλας.

Εκτός από την υπογραφή της Χάρτας, ο Δήμος θα αναρτήσει σε κεντρικό σημείο το Δημόσιο Συμβόλαιο Οικολογικής Συνείδησης για τους πολίτες.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ Εκτύπωση
Στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων Κατάταξης-Επιτυχόντων-Ονομαστικής υποψηφίων Καθαριστών-στριών Σχολικών Κτιρίων Πλήρους Απασχόλησης προχωρά ο Δήμος Σιθωνίας.

Δείτε εδώ αναλυτικά αποτελέσματα proswrinoi_pinakes_kathariothta_sxoleiwn202108   
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Εκτύπωση
235678033_519673549126113_3208271738025159862_n.jpg
 Με τον Δήμαρχο Νέαπολης-Συκεών και Αντιπρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), Σίμο Δανιηλίδη, συναντήθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν συνεργάτες του κ. Δανιηλίδη, καθώς και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Σιθωνίας, Αθανάσιος Ξανθόπουλος, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ταυτόχρονα, εξετάστηκαν οι προοπτικές συνεργασίας των Δήμων Σιθωνίας και Νεάπολης-Συκεών, στον τομέα της ενέργειας με δράσεις που θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη στις αντίστοιχες τοπικές κοινωνίες.   
ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 Εκτύπωση
19-08-2021_map_fire.jpg
 Σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χαλκιδικής, και με βάση με τον από 18/08/2021 Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για αύριο ΠΕΜΠΤΗ 19-08-2021, προβλέπεται ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στην Π.Ε.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Κατόπιν αυτού σας υπενθυμίζουμε για τα παρακάτω:

 Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

 Απαγορεύεται η καύση απορριμμάτων χόρτων και κλαδιών.

 Απαγορεύεται το άναμμα υπαίθριων ψησταριών.

 Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

 Απαγορεύεται η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων σε υπαίθριους χώρους.

 Απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

 Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης.

 Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών.

 Απαγορεύεται η μετακίνηση εντός δασών - δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με σχετική απόφαση κου Αντιπεριφερειάρχη Νομού Χαλκιδικής.

 ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199.   
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εκτύπωση
logos_hmerida_2708.jpg
 Ημερίδα με θέμα «Πρώτες βοήθειες Ψυχικής Υγείας και αυτοφροντίδα εν μέσω κορωνοϊού» διοργανώνει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σιθωνίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας "ΑΝΑΤΟΛΗ".

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου 2021, στις 10:30 το πρωί στο ΕΠΑΛ Νικήτης.

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σιθωνίας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας. 


                                                         


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ Εκτύπωση
neos_marmarasportbbb.jpg
 Το "πράσινο φως" για την δημοπράτηση ενός μεγαλόπνοου έργου υποδομής για τη Σιθωνία, "άναψε" το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο αρμόδιος Υπουργός, Κώστας Αχ. Καραμανλής, η οποία απεστάλη στο Δήμο Σιθωνίας.

Η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 όπωςτροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.4782/2021 και με σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 37 παρ. 2α του Ν. 4782/2021) του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση–Βελτίωση λιμένα Νέου Μαρμαρά», προϋπολογισμού 12.000.000,00 € άνευ ΦΠΑ.

2. Ορίζουμε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/νση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως Δ/νουσα Υπηρεσία την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης. 

3. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών για την έγκριση των τευχών Δημοπράτησης, τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού και τις τυχόν επαναλήψεις του και την υπογραφή της σύμβασης.

Εξάλλου, τις προηγούμενες ημέρες, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, με απόφασή του ενέκρινε την ένταξη του έργου στο σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, εγγράφοντας πιστώσεις ύψους 12,3 εκατ. ευρώ για την απρόσκοπτη υλοποίησή του. 
ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 Εκτύπωση
map_fire_210818.jpg
 Σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χαλκιδικής, και με βάση με τον από 17/08/2021 Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για αύριο ΤΕΤΑΡΤΗ 18-08-2021, προβλέπεται ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στην Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

 
Κατόπιν αυτού σας υπενθυμίζουμε για τα παρακάτω:

 Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

 Απαγορεύεται η καύση απορριμμάτων χόρτων και κλαδιών.

 Απαγορεύεται το άναμμα υπαίθριων ψησταριών.

 Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

 Απαγορεύεται η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων σε υπαίθριους χώρους.

 Απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

 Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης.

 Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών.

 Απαγορεύεται η μετακίνηση εντός δασών-δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με σχετική απόφαση κου Αντιπεριφερειάρχη Νομού Χαλκιδικής.

 ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199.          
ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 2021-2022 Εκτύπωση
Δημοσιεύτηκε η δασική ρυθμιστική διάταξη θήρας του Δασαρχείου Πολυγύρου για την κυνηγετική περίοδο 2021-2022.

Αναλυτικά η απόφαση εδώ:  rythmistikh_diataksh_thhras_2020_2021 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ Εκτύπωση
sithonia_aquahelp2021.jpg
Στο πρόγραμμα Οικολογίας & Φιλελληνισμού "Clean it like Greek" που πραγματοποιείται από το AQUAHELP Foundation σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.T.) και το Υπουργείο Τουρισμού, επιλέχθηκε ο Δήμος Σιθωνίας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το φετινό καλοκαίρι ως ένα κίνημα οικολογίας και παγκόσμιου φιλελληνισμού με στόχο να αναδειχθεί το 2024 η Ελλάδα ως η καθαρότερη χώρα στον κόσμο.  

Το "Clean it like Greek", ως ένα πρόγραμμα κάτω από την αιγίδα του Ε.Ο.Τ, αναμένεται να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και οικολογικής αφύπνισης σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας μια άλλη γεύση στον όρο μοντέρνα απολαυστική οικολογία. 

Στο πλαίσιο υπογραφής Χάρτας Οικολογικής Συνείδησης & Συμπόρευσης μεταξύ AQUAHELP Foundation και Δήμου Σιθωνίας, από τον Δήμαρχο Κυπαρίσση Ντέμπλα και τον πρόεδρο του Ιδρύματος, Γιώργο Κορφιά, διοργανώνεται την προσεχή Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021, από τις 17:30 έως τις 18:30 συμβολικός καθαρισμός τμήματος της παραλίας της Νικήτης από εθελοντές. Ως σημείο συνάντησης ορίζεται ο Ιερός Ναός των Αγίων Θεοδώρων, όπου μπορούν να προσέλθουν όσοι επιθυμούν να πλαισιώσουν τη δράση.

Λίγα λόγια για το AQUAHELP Foundation

To AQUAHELP Foundation είναι Μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου ιδρύθηκε το 2020 και είναι μέλος των επίσημων Foundations των Ηνωμένων Πολιτειών με αριθμό αναγνώρισης (Foundation ID), 3870877 στην πολιτεία του Delaware.

Με ξεκάθαρο οικολογικό DNA, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, παρεμβάσεις οικολογικής συμμετοχής και αφύπνισης, επιδιώκοντας να ισχυροποιήσει την ατομική και εταιρική ευθύνη απέναντι στον πλανήτη με έναν τρόπο ήπιο, φιλικό και μοντέρνο. 

Με νοοτροπία θετική στις συνεργασίες, συμπορεύεται με κάθε οργανισμό που έχει υγιή οικολογική καρδιά.  
ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 Εκτύπωση
17-08-2021_map_ggpp.jpg
Σύμφωνα με ενημέρωση της Διoίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χαλκιδικής, και με βάση με τον από 16/08/2021 Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για αύριο ΤΡΙΤΗ 17-08-2021, προβλέπεται ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στην Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Κατόπιν αυτού σας υπενθυμίζουμε για τα παρακάτω:

 Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

 Απαγορεύεται η καύση απορριμμάτων χόρτων και κλαδιών.

 Απαγορεύεται το άναμμα υπαίθριων ψησταριών.

 Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

 Απαγορεύεται η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων σε υπαίθριους χώρους.

 Απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

 Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης.

 Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών.

 Απαγορεύεται η μετακίνηση εντός δασών-δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με σχετική απόφαση κου Αντιπεριφερειάρχη Νομού Χαλκιδικής.

 ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199.   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 24η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Νικήτη, 13/08/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                        Αριθμ.Πρωτ.: -13358-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 24Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 17 Αυγούστου  2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Εκτύπωση
Με νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Ιωάννη Γιώργου, ισχύουν τα εξής:

Παράταση απαγόρευσης της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, στους Δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στις κάτωθι δασικές περιοχές μέχρι την Ω/06:00΄ της 20-08-2021 

α) στη Χερσόνησο Κασσάνδρας (Περιοχή Μεσονήσι, κορυφογραμμή από Κασσανδρινό μέχρι Λουτρά Αγίας Παρασκευής και περιοχής Παλιουρίου από Καλαμάκι έως Φάρος και από Αράπη έως Χαλκοβούνι), 

β) στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι Συκιά), 

γ) Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατωνίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου) και 

δ) Δήμο Πολυγύρου (ορεινό όγκο Χολομώντα).  
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 Νικήτη,  13/08/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                        Αριθμ.Πρωτ.: -13345-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία 
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
                          

                          
ΠΡΟΣ
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Σιθωνίας
1. Ζήσιος Βασίλειος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος
4. Παραλίκας Θεοδόσιος
5. Ξανθόπουλος Αθανάσιος
6. Ζέππος ΙωάννηςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ 3Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

     Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη  18 Αυγούστου  2021 και ώρα 13:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
    1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
    2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
   3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
  4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι: 
ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 Εκτύπωση

210812py_kind_pyrk.jpg 

Σύμφωνα με ενημέρωση της Διoίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χαλκιδικής, και με βάση τον από 11/08/2021 Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για αύριο ΠΕΜΠΤΗ 12-08-2021, προβλέπεται ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κατόπιν αυτού σας υπενθυμίζουμε για τα παρακάτω:

 Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

 Απαγορεύεται η καύση απορριμμάτων χόρτων και κλαδιών.

 Απαγορεύεται το άναμμα υπαίθριων ψησταριών.

 Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

 Απαγορεύεται η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων σε υπαίθριους χώρους.

 Απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

 Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης.

 Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών.

 Απαγορεύεται η μετακίνηση εντός δασών-δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με σχετική απόφαση κου Αντιπεριφερειάρχη Νομού Χαλκιδικής.

 ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199.   

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Εκτύπωση
Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων πλήρους απασχόλησης  για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σιθωνίας.

Για την ανακοίνωση πατήστε  anakoinwsh_katharismos_sxoleia_0821 

Για την αίτηση πατήστε aithsh_sox_2_2021_08

Για τις οδηγίες συμπλήρωσης (Παράρτημα) πατήστε  pararthma_odhgies_sox_2_2021_08b   

 
 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (3 στοιχεία)
ΕΣΠΑ (2 στοιχεία)
Μηναίος Απολογισμός (34 στοιχεία)
Πόθεν Έσχες Αιρετών (1 στοιχείο)
Αποφάσεις Τ.Κ. Σάρτης (65 στοιχεία)
Αποφάσεις Τ.Κ. Μεταγγιτσίου (41 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Συκιάς (166 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Ν.Μαρμαρά (26 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Νικήτης (405 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Κ. Αγ.Νικολάου (23 στοιχεία)
Αποφάσεις Δημάρχου (373 στοιχεία)
Αποφάσεις Δ.Σ. (867 στοιχεία)
Αποφάσεις Ο.Ε. (209 στοιχεία)
Αποφάσεις Ε.Π.Ζ. (28 στοιχεία)
 

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

dasos_2015_2.jpg