Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" ΣΟΧ 2021-1 Εκτύπωση
01.10.21
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του Δήμου Σιθωνίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προκήρυξης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του. 

Επισυνάπτονται:
 
 
  
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 28η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
01.10.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 01/10/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -15585-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 28Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:30 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Το μοναδικό θέμα προς συζήτηση και λήψη αποφάσης είναι το κάτωθι: 
RAPID TESTS ΣΕ ΣΥΚΙΑ ΚΑΙ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ Εκτύπωση
01.10.21
 
Ο Αντιδήμαρχος Σιθωνίας, Βασίλης Ζήσιος, ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, από τις 9.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στο Κοινοτικό Κατάστημα της Συκιάς και την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου στο Κοινοτικό Κατάστημα του Νέου Μαρμαρά, κατά τις ίδιες ώρες, η κινητή μονάδα Χαλκιδικής του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει rapid tests. Ο έλεγχος είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες, οι οποίοι κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους και να προσκομίζουν Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
Όσον αφορά τους ανήλικους (παιδιά, μαθητές) είναι απαραίτητη η παρουσία γονέα (με την ταυτότητά του) ή εξουσιοδότηση/βεβαίωση από το σχολείο όπου φοιτούν.   

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΟΡΩΝΗΣ Εκτύπωση
30.09.21
 
Ο Δήμαρχος Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη ΔΥΟ (2) υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού Καθαριστριών Σχολικών μονάδων, διάρκειας εώς 30/06/2022, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δ.Ε Τορώνης (Συκιά), ήτοι μία (1) ΥΕ Σχολική Καθαρίστρια πλήρους απασχόλησης και μία (1) ΥΕ Σχολική Καθαρίστρια Μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει από την Παρασκευή 01/10/2021 έως την Πέμπτη 07/10/2021. 

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ: anakoinwsh-sox3-2021

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ: aithsh_sox3-2021

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΧ3-2021 ΕΔΩ: pararthma_sox3-2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 27η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
24.09.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Νικήτη, 24/09/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                            Αριθμ.Πρωτ.: -15192-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 27Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 12:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ Εκτύπωση
21.09.21
 
Το ΝΠΔΔ του Δήμου Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα από την προκήρυξη για μια θέση ΠΕ Κοινωνιολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021.

Επισυνάπτονται:

Ονομαστική κατάταξη onomastikh_katataksh_koin0921

Πίνακας επιτυχόντων pinakas_epityxontwn_koin0921 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 26η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
20.09.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               Νικήτη, 20/09/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                            Αριθμ.Πρωτ.: -14863-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 26Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 12:30μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
     1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
  2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
  3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
  4) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-3-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Τμ. Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Εκτύπωση
16.09.21
  poster_sde_prop21.jpgΑγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, οι εγγραφές στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Ν. Προποντίδας ξεκίνησαν!
 
Το σχολείο μας συνεχίζει για τέταρτη χρονιά, με μεγάλη επιτυχία, να δίνει τη δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση σε ενήλικες άνω των 18 ετών.
 
Με ουσιαστική και ενδιαφέρουσα δουλειά από τους καθηγητές και τους 
εκπαιδευόμενους μέσα στην τάξη και χωρίς διαγωνίσματα, βαθμούς ή 
εξετάσεις, μετά την συμπλήρωση δύο χρόνων παρακολούθησης των 
μαθημάτων, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν, 
δωρεάν, ισότιμο τίτλο απολυτηρίου γυμνασίου.
 
Οι εγγραφές γίνονται στο σχολείο μας, στον πρώτο όροφο του 2ου 
γυμνασίου Ν. Μουδανιών, από τις 5 μ.μ. μέχρι τις 8 μ.μ. καθημερινά.
 
Λοιπές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αφίσα μας.
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις εγγραφές:
 
• Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 
• Απολυτήριο Δημοτικού
 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 
Δεκτοί στο σχολείο γίνονται όσοι έχουν γεννηθεί έως 31/12/2003 (18 ετών και άνω).
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2373025734 
 
Ιστοσελίδα: http://sde-n-moudan.chal.sch.gr/
 
Facebook: https://www.facebook.com/sdenmoudania
 
Λόγω του ιού COVID-19 υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης στη διεύθυνση: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScWZKa7J.../viewform

 
Καλή αρχή σε όλους!
 
Η Διεύθυνση του ΣΔΕ Ν. Προποντίδας 
ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΣΤΗ ΝΙΚΗΤΗ Εκτύπωση
13.09.21
 
Το ΝΠΔΔ "Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" σε συνεργασία με το Δήμο Σιθωνίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ θα πραγματοποιήσει ενημερωτική ημερίδα, στην αίθουσα του αμφιθεάτρου στο ΕΠΑΛ Νικήτης, την:

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11:00 π.μ.  με θέματα συζήτησης  την ψυχοκοινωνική στήριξη και ενδυνάμωση και διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού   

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 στις 11:00 π.μ.  με θέματα συζήτησης  την πρόληψη & συμβουλές υγείας, ατομική υγιεινή και υγιεινή διατροφή, για ενήλικες και παιδιά και συμβουλευτική κοινωνικοποίηση και ένταξη

Επίσης μετά το πέρας των ημερίδων, θα υπάρχει κινητή μονάδα (VAN), ειδικά εξοπλισμένη και στελεχωμένη με ειδικούς επιστήμονες ανοιχτή προς όποιον θέλει να ενημερωθεί ατομικά.

Βασικός άξονας της ημερίδας θα είναι η  ενημέρωση για θέματα υγείας, ατομικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής, για θέματα κοινωνικοποίησης παιδιών και υλοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης και  διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Θα μιλήσουν  οι Διατροφολόγος,  Νοσηλεύτρια, Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχολόγος και Οικονομολόγος της ΣΤΗΡΙΖΕΙΝ για τα σχετικά θέματα κοινωνικοποίησης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης.

Ταυτόχρονα, η κινητή μονάδα στοχεύει στην ενημέρωση των ωφελουμένων, παρέχοντας με διαδραστικό τρόπο σημαντικές συμβουλές.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Εκτύπωση
10.09.21
 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του Δήμου Σιθωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του Δήμου Σιθωνίας, που εδρεύει στη Νικήτη Ν. Χαλκιδικής.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα από την Δευτέρα 13/9/2021 έως και την Τετάρτη 22/9/2021.
 
Επισυνάπτονται:  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΝΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Εκτύπωση
10.09.21
  img_20210909_164857.jpg
 Σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το Δήμο Σιθωνίας και χρήζουν ουσιαστικής επίλυσης έθεσε ο Δήμαρχος Σιθωνίας, κ. Κυπαρίσσης Ντέμπλας κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στο γραφείο του με κλιμάκιο της ΝΔ, αποτελούμενο από το Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Γιώργο Στεργίου, τους βουλευτές Β' Θεσσαλονίκης Θεόδωρο Καράογλου και Χαλκιδικής Γιώργο Βαγιωνά και τον πρόεδρο της  Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) Χαλκιδικής (πρώην ΝΟΔΕ), Απόστολο Τζηρίτη και τοπικά στελέχη.

Ειδικότερα, ο κ. Ντέμπλας επισήμανε τα ακόλουθα:

1. Την απαράδεκτη κατάσταση του Οδικού δικτύου κατά τον Άξονα Νέα Μουδανιά–Σιθωνία.

2. Την αντιπλημμυρική θωράκιση της Σιθωνίας.

3. Τις απαιτήσεις του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς.

4. Την επίλυση ζητημάτων των Βιολογικών σταθμών και του δικτύου Ύδρευσης, τα οποία ανέκυψαν λόγω αύξηση του πληθυσμού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.

5. Την ολοκλήρωση της κατασκευής του φράγματος του Χαβρία.

6. Την ενίσχυση του δικτύου Ηλεκτροδότησης, λόγω δραματικά αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων σε ετήσια βάση.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της Κοινότητας Νικήτης, κ. Στέλιος Κωστίκας και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Δήμος Δημαράς.

Η επίσκεψη του κλιμακίου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων της Κυβέρνησης στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της παρουσίας του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στα εγκαίνια της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.
diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

dasos_2015_2.jpg