Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα
17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
09.09.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                             Νικήτη,  09.09.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 14442
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας

             

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. 59η εγκύκλιος Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).
 
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 13/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.

Τo θέμα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι το κάτωθι:
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" Εκτύπωση
06.09.21
 
Το ΝΠΔΔ του Δήμου Σιθωνίας «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ: prokhryksh_koinwniologos_bss_0921 

Το έντυπο αίτησης εδώ: entypo_sox_bss_0921 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΡΩΝΗΣ Εκτύπωση
06.09.21
  240602037_4312231365510194_2364424668119904906_n.jpg
Ομάδα φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί στη Δημοτική Ενότητα Τορώνης ο Δήμος Σιθωνίας. Την ομάδα πλαισιώνει ο υπεύθυνος της ΜΚΟ Trace Your Eco Στέλιος Τσιαλίκης, καθηγητές και ένας διδακτορικός φοιτητής από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Czech University of Life Sciences της Πράγας. 

Σκοπός της επίσκεψης, η οποία οργανώθηκε έπειτα από πρόταση της κ. Μάγδας Μερτζιμέκη του Νικολάου προς τον Δήμο και αποδέχθηκε με χαρά ο Δήμαρχος Κυπαρίσσης Ντέμπλας, είναι η επίσημη χαρτογράφηση και σήμανση του μονοπατιού της Τορώνης που ξεκινάει από το κάστρο Λήκυθος και καταλήγει στα κανόνια που αποτελούν απομεινάρια από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Παράλληλα, θα μελετηθεί η ενδημική χλωρίδα της περιοχής και θα διεξαχθεί  έρευνα για την τουριστική δραστηριότητα της περιοχής και τον αντίκτυπο που έχει στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού.

“Ο Δήμος Σιθωνίας αγκαλιάζει τέτοιες προσπάθειες με θέρμη. Με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και δημόσια τους εθελοντές της Τορώνης και όλους εκείνους που φρόντισαν για τη διάνοιξη του μονοπατιού πριν από χρόνια και εξακολουθούν να το πράττουν”, επισήμανε η Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων Μαρία Λαθούρη-Πάργα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗN 25η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
03.09.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Νικήτη, 03/09/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -14187-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         

ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 25Η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
 
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»,
 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 
16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
03.09.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                              Νικήτη,  03.09.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 14212
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας

              (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
 
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019.
 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
 
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
 
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. 59η εγκύκλιος Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7).

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 09/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ePresence.gov.gr.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Εκτύπωση
31.08.21
 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης: «Υποστήριξη ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην ΠΕ Χαλκιδικής», στο πλαίσιο του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία».
Οι προϋποθέσεις ένταξης είναι οι εξής: 

Να είναι εργαζόμενοι και μόνο στη Χαλκιδική, όχι εποχιακοί, όχι σε Δήμο ή Δημοτικές Επιχειρήσεις.

Πρέπει να είναι εργαζόμενοι σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το χρόνο, ακόμη και διοικητικούς υπαλλήλους σε ξενοδοχείο που δε διακόπτεται η σύμβασή τους.
Υποχρεωτικά να εργάζονται σε επιχειρήσεις της Χαλκιδικής

Περισσότερες λεπτομέρειες στο σύνδεσμο που ακολουθεί:
  
2021 DIAPOROS SAILING CHALLENGE Εκτύπωση
30.08.21
  240031908_4352721051431218_8729597521452529547_n.jpg
2021 Diaporos Sailing Challenge: Στις 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου έρχεται η πιο "φιλική" ετήσια ιστιοπλοϊκή συνάντηση!

Σε νέα μορφή, αυτή του διήμερου μαραθωνίου η 10η έκδοση του Diaporos Sailing Challenge. Η φετινή ιστιοπλοϊκή πρόκληση του Ναυτικού Συνδέσμου Όρμου Παναγίας και του Δήμου Σιθωνίας κλείνει 10 χρόνια ζωής και αλλάζει καλώντας τα συμμετέχοντα σκάφη να διανύσουν νέες συναρπαστικές ρότες και τα πληρώματά τους να προσθέσουν νέες όμορφες εμπειρίες.
    
Ακόμη και ως θεατές, αφού η θεαματική εκκίνηση θα δοθεί από τη μαρίνα Λατούρα που βρίσκεται μπροστά από το γραφικό Όρμο Παναγίας, είναι μια καλή ιδέα να "συμμετάσχετε" αφού οι αρχές του Σεπτεμβρίου είναι ότι πρέπει για μία διήμερη εξορμηση.
    
Καλή αντάμωση στο 2021 Diaporos Sailing Clallenge στον Όρμο Παναγίας στις 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ COVID-19 ΕΠΟΧΗ Εκτύπωση
30.08.21
  240133519_221858729873133_6275888372799048757_n.jpg
 Οι τρόποι διαχείρισης του δυσφορικού στρες στην COVID-19 εποχή αναλύθηκαν στη διάρκεια της ημερίδας με θέμα «Πρώτες βοήθειες Ψυχικής Υγείας και αυτοφροντίδα εν μέσω κορωνοϊού» που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σιθωνίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας "ΑΝΑΤΟΛΗ", στο αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ Νικήτης.
Κεντρικοί ομιλητές ήταν οι ψυχολόγοι του Κέντρου Ημέρας “ΑΝΑΤΟΛΗ” Δανάη Παπαδοπούλου και Δήμητρα Μιναρητζή, ενώ τις εργασίες χαιρέτισε ο Αντιδήμαρχος Σιθωνίας, Νίκος Χριστοδούλου.

Μέσα από βιωματικές εμπειρίες που κατέθεσαν οι παρευρισκόμενοι, οι δύο ειδικοί ξεδίπλωσαν τις εισηγήσεις τους αναφορικά με την παροχή πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας (Α' ΒΨΥ). Όπως επισήμαναν μεταξύ άλλων, η  παροχή Α' ΒΨΥ με υπευθυνότητα περιλαμβάνει τέσσερις αρχές: 

1) Προετοιμασία

2) Παρατήρηση

3) Άκουσμα

4) Διασύνδεση
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Εκτύπωση
25.08.21
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΗΤΗ 13744//25-8-2021

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

                                                                  Διακηρύσσει,

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5X5 ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ».

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 928.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24%, με τη δαπάνη των εργασιών: 550.273,03€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 99.049,15€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 97.398,33€, αναθεώρηση: 1.666,59€., τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 179.612,90€.

 Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» έως το ποσό των 600.000,00€ και το επιπλέον κόστος από ιδίους πόρους του Δήμου Σιθωνίας (ΚΑΕ 02.60.7322.0001)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimossithonias.gr, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

 Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 15μήνες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

       Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα και ώρα  12:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 14η  Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 π.μ...

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

…. Όπως αναφέρονται στο Άρθρο 21 της διακήρυξης …

        Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 14.967,74ευρώ.

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Αναλυτικής διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

 Ε.Α.Δ.: 498/2021, ΑΔΑΜ:21REQ009094438, ΑΔΑ:ΩΔΦΙΩ1Φ-95Σ.

 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.

 Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

 Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

1.diakirixi_21proc009111958 ,1._texniki_ekthesi ,2_prometriseis,3__timologio_s,4._proypologismos ,5.esy , gantt , 8_say, 9_fay, 7.entypo

Ο Δήμαρχος

Ντεμπλας Κυπαρισσης

ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 Εκτύπωση
23.08.21
  map_fire_240821.jpg
Σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χαλκιδικής, και με βάση τον από 23/08/2021 Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για αύριο ΤΡΙΤΗ 24-08-2021, προβλέπεται ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στην Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Κατόπιν αυτού σας υπενθυμίζουμε για τα παρακάτω:

 Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

 Απαγορεύεται η καύση απορριμμάτων χόρτων και κλαδιών.

 Απαγορεύεται το άναμμα υπαίθριων ψησταριών.

 Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

 Απαγορεύεται η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων σε υπαίθριους χώρους.

 Απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

 Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης.

 Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών.

 ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199.   
ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 Εκτύπωση
20.08.21
  21-08-2021_map_fire.jpg
Σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χαλκιδικής, και με βάση με τον από 20/08/2021 Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για αύριο ΣΑΒΒΑΤΟ 21-08-2021, προβλέπεται ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στην Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κατόπιν αυτού σας υπενθυμίζουμε για τα παρακάτω:

 Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

 Απαγορεύεται η καύση απορριμμάτων χόρτων και κλαδιών.

 Απαγορεύεται το άναμμα υπαίθριων ψησταριών.

 Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

 Απαγορεύεται η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων σε υπαίθριους χώρους.

 Απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

 Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης.

 Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών.

 Απαγορεύεται η μετακίνηση εντός δασών - δασικών εκτάσεων, σύμφωνα με σχετική απόφαση κου Αντιπεριφερειάρχη Νομού Χαλκιδικής.

 ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199.  
diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

dasos_2015_2.jpg