Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ Εκτύπωση
30.07.21
 
Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης του Δήμου Σιθωνίας και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης-οδηγίας από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, το νερό του οικισμού Παρθενώνα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση, παρά μόνο σε περιπτώσεις όπως αποχέτευση, πλύσιμο δαπέδων, αυλών, πότισμα λουλουδιών κλπ και όχι για άρδευση λαχανικών διότι θα επιμολυνθούν.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν προβεί άμεσα στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του ζητήματος, όπως δειγματοληψία και έλεγχος της πηγής υδροληψίας, με τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών και τεχνολογικών μέσων, καθώς επίσης και στη χλωρίωση του δικτύου ύδρευσης ώστε να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της αποτελεσματικής απολύμανσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.   
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Εκτύπωση
29.07.21
  224160465_224452409555740_3401479512071350831_n.jpg
 Η σύμβαση του έργου με τίτλο «Λειτουργία-Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων & Αντλιοστασίων Αποχετευτικών Δικτύων, του Δήμου Σιθωνίας» υπεγράφη ανάμεσα στον Δήμαρχο Σιθωνίας, Κυπαρίσση Ντέμπλα και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. 

Αντικείμενο του έργου είναι μεταξύ άλλων: 

α. Τριετής λειτουργία, έλεγχος, συντήρηση και επισκευή, με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών, του ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των πέντε Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) των Τοπικών Κοινοτήτων Νικήτης, Νέου Μαρμαρά, Αγίου Νικολάου, Σάρτης και Συκιάς.

β. Τριετής λειτουργία, έλεγχος, συντήρηση και επισκευή, με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών, του συστήματος αναρρόφησης λυμάτων «εν κενώ» (vacuum) των Τοπικών Κοινοτήτων Νέου Μαρμαρά και Σάρτης καθώς και των αντλιοστασίων αναρρόφησης λυμάτων και προσαγωγής στις Ε.Ε.Λ. Νέου Μαρμαρά και Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας. 

γ. Τριετής λειτουργία, έλεγχος, συντήρηση και επισκευή, με την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και υλικών, του ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των τεσσάρων αντλιοστασίων αποχέτευσης με βαρύτητα στην Τοπική Κοινότητα Νικήτης και των έξι αντλιοστασίων αποχέτευσης με βαρύτητα στην Τοπική Κοινότητα Νέου Μαρμαρά. 

δ. Εργασίες καθαρισμού φρεατίων και θαλάμων άντλησης λυμάτων, με ειδικό αποφρακτικό συγκρότημα.   
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Εκτύπωση
29.07.21
  217541200_664910611150127_7109730018323541982_n.jpg
 Αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία επισκέφθηκαν την Τετάρτη (28/7) ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας με τον επικεφαλής της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, Γιώργο Σκιαδαρέση.

Στην αυτοψία συμμετείχαν οι αντιδήμαρχοι Πολιτισμού, Κατερίνα Γιουβαρλάκη, Τουρισμού, Μαρία Λαθούρη-Πάργα και της Δημοτικής Ενότητας Τορώνης, Βασίλης Ζήσιος, αρχαιολόγοι και μελετητές. 
 
Η Δημοτική Αρχή Σιθωνίας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να καταγραφούν προβλήματα και ανάγκες και να κατατεθούν προτάσεις για την ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής. Εξάλλου, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίηση δράσεων στο πεδίο του πολιτισμού προσδίδει πρόσθετη αξία στο τουριστικό προϊόν, καθώς μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι προσελκύουν μεγάλο μέρος των επισκεπτών, οι οποίοι επιλέγουν τη Σιθωνία για τις διακοπές τους.

“Επιβάλλεται η ανάδειξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, το επιθυμούμε, το προσπαθούμε, θα το καταφέρουμε”, επισημαίνει η Δημοτική Αρχή. 

 
15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
28.07.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                            Νικήτη,  28.07.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 12390
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                        
 
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας

             

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία: 
   1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
    2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
 3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
   4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
  5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. 52η εγκύκλιος Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ. 14578/19-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΖ946ΜΤΛ6-Φ4Γ).
 
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 05/08/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 
ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ Εκτύπωση
28.07.21
  lymata_biol_1.jpg
Ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ένταξη του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑ­ΣΤΑ­ΣΕ­ΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙ­ΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 6.994.812 ευρώ στο Πρόγραμμα  “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙ­ΤΣΗΣ”. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, το φυσικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις για την ορθή λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Νικήτης και Νέου Μαρμαρά. 

Πρόκειται για μία ιδιαιτέρως σημαντική επιτυχία της Δημοτικής Αρχής, καθώς, με τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν, επιλύονται σοβαρά και χρόνια λειτουργικά προβλήματα των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών, τα οποία ταλαιπωρούσαν τους κατοίκους -ιδίως της Νικήτης- τα τελευταία δέκα χρόνια. Ευελπιστούμε άμεσα και στην ένταξη της αντίστοιχης πρότασης που αφορά την αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της Κοινότητας Σάρτης, συνολικού προϋπολογισμού 2.360.000 ευρώ.  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΗ 22η ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
27.07.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          Νικήτη, 27/07/2021
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: -12325-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πληροφορίες: Ζαββού Μαρία    
Τηλ: 2375350123
Fax: 2375020214                         
ΠΡΟΣ
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Σιθωνίας
1. Χριστοδούλου Νικόλαος
2. Γιουβαρλάκη Αικατερίνη
3. Μαλλίνης Αθανάσιος
4. Φάλκος Αντώνιος
5. Ληστής Θεόδωρος
6. Ζέππος Ιωάννης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΤΗΝ 22Η  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω του κατεπείγοντος, την Πέμπτη 29 Ιουλίου  2021 και ώρα 13:00μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις:
 
1)  του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988),
3) το ΦΕΚ 55/τεύχος Α/11-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 
4) την αρ. 426/77233/13-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ Βαθμού,  αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των Δήμων.

Το θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι τα κάτωθι:
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
27.07.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                          Νικήτη,  27.07.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 12319
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση, με τη διαδικασία:
1) των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018)  και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1 του ν. 4635/2019. 
2) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις.
3) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
4) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19»,
5) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα. 52η εγκύκλιος Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ. 14578/19-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΖ946ΜΤΛ6-Φ4Γ).
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 04/08/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., και ο τρόπος διεξαγωγής της θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως είναι τα κάτωθι: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτύπωση
26.07.21
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                            Νικήτη,  26.07.2021
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 12190
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πληροφορίες: Κωτσίδη Αικατερίνη
Ταχ.Δ/νση: 63088 Νικήτη Χαλκιδικής
Τηλ.: 23753-50137                    
E-mail:proedrosds@dimossithonias.gr                                          
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ 13η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο  74 του Ν.4555/2018 « Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/τεύχος πρώτο/19-07-2018), του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010.
Λαμβάνοντας υπόψη: 1) τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις, 2) τις αρ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ ΚΑΙ 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), αρ. 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. 3) το ΦΕΚ 4829/τεύχος Β/02-11-2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσια υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19», 4) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 69239/29.10.2020 (ΦΕΚ 4777/29.10.2020 τεύχος Β), τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Β’ 4709). Και των συμπληρωματικών ΚΥΑ μέχρι σήμερα, 52η εγκύκλιος Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ. 14578/19-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΖ946ΜΤΛ6-Φ4Γ).
Στις 30/07/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ.. με τηλεδιάσκεψη, για την συζήτηση και λήψη απόφαση στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως:

1) Έγκριση  Ισολογισμού έτους 2019 Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Μάντσιος Ιωάννης, Αναπληρωτής Δ/ντής της Οικονομικής Υπηρεσίας)

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

                       ΔΑΛΑΒΙΤΣΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ   
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ Εκτύπωση
23.07.21
 
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω υψηλής συγκέντρωσης σιδήρου, το νερό του οικισμού Παρθενώνας της Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Νέου Μαρμαρά κρίνεται προς το παρόν ακατάλληλο προς πόση.

Θα ακολουθήσει νέα εργαστηριακή ανάλυση και με νέα ανακοίνωση θα γίνει ενημέρωση.  
ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Εκτύπωση
21.07.21
  eodyvacc21post.png
 Ξεκινάει ο κατ' οίκον εμβολιασμός πολιτών στο Δήμο Σιθωνίας μετά από σχετική ενημέρωση από τη Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, για τους πολίτες που επιθυμούν να εμβολιαστούν κατά του Covid-19 αλλά δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Σιθωνίας θα διαθέσει όχημα για τη μετακίνηση του προσωπικού του ΕΟΔΥ που θα πραγματοποιήσει τους εμβολιασμούς.

Την υποστήριξη της κινητής ομάδα θα αναλάβουν οι δομές του "Βοήθεια στο Σπίτι".

Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου που επιθυμούν να εμβολιαστούν κατ' οίκον, να επικοινωνήσουν έως την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στα εξής τηλέφωνα:

"ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΝΙΚΗΤΗΣ: 23750 20 152

"ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΥΚΙΑΣ: 23750 42 080   
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1-2021 Εκτύπωση
21.07.21
 
Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Προκήρυξης ΣΟΧ1 2021 ήτοι τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και προσληπτέων.

Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ειδικότητα: ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΣΟΧ 1/2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101

Ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (με Ταχογράφο)
 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 103 ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
 
diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

dasos_2015_2.jpg