Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα
Άδειες Νέων Φυτεύσεων Αμπελώνων Εκτύπωση
25.04.20
 
______2020-1.jpg
ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Εκτύπωση
30.04.20
  ____2020-1.jpg 
Νέο λογότυπο Εκτύπωση
05.05.20
  jp.jpg

Με νέο λογότυπο ξεκινά δυναμικά την τουριστική του καμπάνια ο Δήμος Σιθωνίας, σηματοδοτώντας την ανανέωση του σκεπτικού του στην προσέγγιση της Τουριστικής Προβολής αλλά και απαντώντας σε σύγχρονες ανάγκες του κοινού, για λογότυπο σε basic γραμμή και σε χρώματα αντιπροσωπευτικά του προορισμού.

Η ονομασία «Σιθωνία» που προσδιορίζει απόλυτα τον προορισμό και καλύπτει συνολικά όλο το φάσμα των συνειρμών του επισκέπτη, σχεδιάστηκε με απλές λιτές γραμμές για να αποτελεί ένα εύληπτο λογότυπο που δεν δυσκολεύει στην ανάγνωση. Στη χρωματική παλέτα του μπλε οι αποχρώσεις ποικίλουν και αντιπροσωπεύουν την καταγάλανη θάλασσα, τα σμαραγδένια νερά αλλά και τον υπέροχο, γαλανό ουρανό της Ελλάδας. Ταυτόχρονα, το φωτεινό κίτρινο, παραπέμπει στις ηλιόλουστες καλοκαιρινές ημέρες που μπορεί να χαρεί ο επισκέπτης της Σιθωνίας αλλά και στις χρυσαφένιες αμμουδιές του προορισμού.

Η πυξίδα λειτουργεί εμφατικά, τονίζοντας τη μέγιστη σημασία που αποκτά η επίσκεψη στη Σιθωνία για τον καθένα, καθώς η πυξίδα δείχνει πάντα τη σωστή κατεύθυνση για την εξεύρεση του προορισμού.

Ο κυματισμός στο κάτω μέρος του λογοτύπου αποδεικνύει ότι το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η θάλασσα.

Το νέο λογότυπο της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Σιθωνίας προσαρμόζεται παραμένοντας αμετάβλητο τόσο σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες όσο και σε προωθητικά αντικείμενα όπως μπλουζάκια, καπέλα, αναπτήρες, μπρελόκ, μαγνητάκια που δυνητικά μπορούν να γίνουν και να ενισχυθεί η καμπάνια της τουριστικής προβολής της περιοχής.

 

Περιληψη συνοπτικου Διαγωνισμου ειδων καθαριοτητας και ευπρεπισμου Εκτύπωση
28.04.20
 
Νικήτη 28/4/2020

Αρ. Πρωτ.  4720

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» έτος 2020

 

 Ο Δήμαρχος Σιθωνίας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας

«ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ» έτος 2020

, προϋπολογισμού  60.194,67 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Α

Οδός: ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) Ταχ.Κωδ.:63088 Τηλ.:2375 3 50 124 Telefax: 23750 23 244 E-mail: dimkaradimou@yahoo.gr Ιστοσελίδα:www.dimossithonias.gr

2. Περιγραφή της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου Σιθωνίας, ανά Δημοτική Ενότητα , και των Νομικών του Προσώπων,

¨ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ., ¨ Η Αλληλεγγύη , ¨ Λιμενικό Ταμείο  Σιθωνίας¨ Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Σιθωνιας και ¨Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Σιθωνιας, για ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα.

ΤΜΗΜΑ Α : ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

  1. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας ΣιΘωνίας  του Δήμου Σιθωνίας»,εκτιμώμενης αξίας :  12.647,75 € πλέον ΦΠΑ 24%.
  2. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις υπηρεσίες της Δημοτικής ΕνότηταςΤορώνης  του Δήμου Σιθωνίας.»,εκτιμώμενης αξίας :  12.647,75 € πλέον ΦΠΑ 24%.

 

ΤΜΗΜΑ Β:  ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

  1. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την  Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας»,εκτιμώμενης αξίας :  12.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
  2. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την  Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας»εκτιμώμενης αξίας :  7.999,26 € πλέον ΦΠΑ 24%.

 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

  1. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για το Ν.Π.Δ.Δ. Η Αλληλεγγύη Δ. Σιθωνίας.»,εκτιμώμενης αξίας :  1.977,13 € πλέον ΦΠΑ 24%.
  2. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για το Λιμενικό Ταμείο Σιθωνίας.»,εκτιμώμενης αξίας :  258,25 € πλέον ΦΠΑ 24%.

 

ΤΜΗΜΑ Δ: Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

  1. «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  για την  Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σιθωνιας.», εκτιμώμενης αξίας 1.013,95€  πλέον ΦΠΑ 24%.

 

3.            Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα και υποκατηγορίες αυτών,  συνολικά έξι (6) φορείς εκ τον οποιον ο ένας υποδιαιρείται σε δύο (2) ενότητες.

- Προσφορές υποβάλλονται ανά δημοτική ενότητα και  φορέα  .

- Ο μέγιστος αριθμός  ,συμβάσεων σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρείς (3).

4.            Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

5.            Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 15/5/2020 ημέρα Παρασκευή . Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 15/5/2020 Και η ώρα έναρξης η 10:30 π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η ίδια ,15/5/2020 και η ώρα λήξης 11:30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

Για την ανωτέρω προμήθεια, δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β. Οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών πού υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της προσφοράς,  μη  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  

Ο Δήμαρχος

Ντεμπλας  Κυπαρισσης

 erwtiseis

 1._diakhryxh

2.meleth

3._entypo_oikonomikhs_prosforas

4.yd

5._teyd

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτύπωση
17.04.20
  document-page-001_2.jpg 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ Εκτύπωση
16.04.20
  page0001.jpg
Ανακοίνωση Εκτύπωση
16.04.20
  menoumespiti2.jpgΌπως είναι γνωστό στα πλαίσια των απαγορεύσεων κυκλοφορίας λόγω της ασθένειας COVID-19, εντάσσεται και η απαγόρευση επισκέψεων την Μεγάλη Παρασκευή στα κοιμητήρια. Συνιστάται στους δημότες μας να τηρούν ευλαβικά τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της υγείας όλων μας και ειδικά αύριο Μεγάλη Παρασκευή να αποφύγουν τις επισκέψεις στα κοιμητήρια των κοινοτήτων μας.

 

 

                                                              Ο Δήμαρχος

                                                          Κυπαρίσσης Ντέμπλας 

Δήμος Σιθωνίας: Όχι χρησιμοποιημένα γάντια και μάσκες σε κάδους ανακύκλωσης Εκτύπωση
15.04.20
  93118297_929630170800458_5454444522723344384_n.jpg

 Ο Αντιδημαρχος Καθαριότητας του Δήμου Σιθωνίας παρακαλεί τους συμπολίτες να μην απορρίπτουν χρησιμοποιημένα γάντια και μάσκες μιας χρήσης στους μπλε κάδους.

 

 

 

 

 

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση: 

  Οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με τα υλικά αυτά στην φάση της χειροδιαλογής, αξίζουν την στοιχειώδη φροντίδα και έγνοια όλων μας, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν υγιείς την εργασία τους προς εξυπηρέτηση των λειτουργιών του Δήμου μας.

Υπενθυμίζεται ότι οι μπλε κάδοι έχουν τοποθετηθεί για την απόρριψη από τους πολίτες συσκευασιών χαρτιού, πλαστικού, και αλουμινίου. Ειδικά δε όσον αφορά την  περίοδο  ισχύος των περιοριστικών μέτρων λόγω Κορωνοϊού σημειώνεται ότι:

Γάντια, μάσκες, μαντηλάκια μιας χρήσης και άλλα μολυσμένα απόβλητα τα συλλέγουμε σε σακούλες απορριμμάτων, τις οποίες κλείνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.
Πετάμε αυτές τις σακούλες μόνον στον πράσινο κάδο και μετά κλείνουμε καλά το καπάκι του κάδου.
Δεν πετάμε ποτέ στις αποχετεύσεις γάντια, μάσκες και μαντηλάκια.
Δεν αφήνουμε τις σακούλες έξω από τους κάδους. Αν ο κάδος έχει γεμίσει βρίσκουμε κάποιον παρακείμενο.
Δεν βγάζουμε ογκώδη αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, στρώματα), κλαδέματα, απόβλητα κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων στους δρόμους ή έξω από τους κάδους. Πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με τον Δήμο για την παραλαβή τους.

 

 

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Εκτύπωση
15.04.20
  kentrakoinot1.pngΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΤΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ.ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.1.    Παρατείνεται για ένα (1) μήνα η ισχύς:

 

  α) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), η ισχύς των οποίων έληξε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους και παρατάθηκε για ένα (1) μήνα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄), όπως το άρθρο αυτό κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου αυτού, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες εντός του Απριλίου του τρέχοντος έτους μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος,

β) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), η ισχύς των οποίων λήγει τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες εντός του Απριλίου του τρέχοντος έτους μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος,

γ) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), η ισχύς των οποίων έληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους και παρατάθηκε για ένα (1) μήνα κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της από 11-3-2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄), όπως το άρθρο αυτό κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του νόμου αυτού, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες εντός του Απριλίου του τρέχοντος έτους μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος,

δ) Των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), η ισχύς των οποίων έληξε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, εφόσον δεν υποβληθεί νέα αίτηση ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες εντός του Απριλίου του τρέχοντος έτους μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος.

 

2. Η προθεσμία 3 μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. Δ11 οικ.8523/236/17.02.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης” (Β΄ 490) για την υποβολή αίτησης χορήγησης του επιδόματος γέννησης αναστέλλεται από την 1η Μαρτίου εως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, όταν η αίτηση υποβάλλεται στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου  του ΟΠΕΚΑ που λειτουργεί η ΙΔΙΚΑ Α.Ε. μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Κοινότητας ή Δήμου. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται και η δίμηνη προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών σε Κέντρο Κοινότητας ή σε Δήμο.

Επιστολή Δημάρχου στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Εκτύπωση
03.04.20
  jp.jpg

Κ. Πρόεδρε,

αντιλαμβανόμενοι όλοι μας τις δύσκολες ώρες που περνάει η κοινωνία, πρώτιστο καθήκον από πλευράς της αυτοδιοίκησης είναι η  στήριξη των μέτρων της πολιτείας για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.Η αυτοδιοίκηση παίζει σημαντικό ρόλο σε τούτο και συμμετέχει ενεργά με το σύνολο των εργαζομένων και των κοινωνικών δομών .  Ως εκ τούτου, για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα που έλαβε η πολιτεία με εκδοθείσες πράξεις Ν.Π. τονίζουμε ότι μέλημά μας είναι η στήριξη της κοινωνίας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές, που πλήττονται απ’ αυτή την πρωτόγνωρη κρίση.

Ο Δήμος μας πέραν των όσων αναφέρονται για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους,

α.       Απαλλαγή από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

β.       Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μέχρι το τέλος της κρίσης.

γ.       Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας δόσεων. Σχετική απόφαση επί τούτου έχει ληφθεί από την οικονομική επιτροπή.

έχει τη διάθεση να βάλει πλάτη με την κατάθεση στα συλλογικά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή) εποικοδομητικών και ρεαλιστικών προτάσεων πάντοτε σε συνεργασία με τους φορεί, ήτοι Επιμελητήριο Χαλκιδικής-Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής.

 

Για το Δήμο Σιθωνίας

Ο Δήμαρχος

  Ντέμπλας Κυπαρίσσης

Επιστολή Δημάρχου Εκτύπωση
31.03.20
  91374391_221017965778899_714957831098335232_o.jpg
Με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης, εν μέσω των δύσκολων ημερών που περνάει η χώρα μας, αλλά και όλος ο κόσμος, προσφέρω το 50% της δημαρχιακής μου αποζημίωσης προκειμένου να κατατεθούν στον ειδικό λογαριασμό για την ενίσχυση της προσπάθειας κατά της πανδημίας του ιού covid 19. Σ'αυτη τη δοκιμασία είμαστε όλοι μαζί και πρέπει να συνεισφέρουμε με όλες μας τις δυνάμεις.  Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.                                                                                Ο Δήμαρχος 

                                                  
                                                                          Ντέμπλας Κυπαρίσσης 
diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

logo_metanastes.png


 

 


 

 

dasos_2015_2.jpg

 

 

lyssa_banner.jpg