Αναζήτηση:
 
Αρχική Σελίδα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
 
dhm_proup2.png ...
O καιρός σήμερα
Αρχική Σελίδα
Έναρξη προγράμματος αντιλυσσικού εμβολιασμού κόκκινων αλεπούδων για το φθινόπωρο 2020 Εκτύπωση
05.10.20
  lysvulpen_photo_vaccine.jpg
 Έναρξη προγράμματος αντιλυσσικού εμβολιασμού κόκκινων αλεπούδων για το φθινόπωρο 2020
 
Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

Στην υπ’ αριθ. 2239/260643/21.09.2020 απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ:ΨΓΕΡ4653ΠΓ-ΞΣΨ) ορίσθηκαν οι Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.), στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις για τη ρίψη εμβολιακών δολωμάτων με στόχο τον δια του στόματος εμβολιασμό των κόκκινων αλεπούδων κατά της Λύσσας το φθινόπωρο 2020, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι επτά (7) Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και καθορίσθηκαν οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού.

Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός επεκτείνεται κατά περίπτωση σε απόσταση-ακτίνας πενήντα (50) χιλιομέτρων γύρω από το σημείο εντοπισμού των νέων θετικών κρουσμάτων, εφόσον οι περιοχές αυτές δεν περιλαμβάνονται ήδη στην καθορισμένη περιοχή εμβολιασμού. Εμβολιασμός δεν θα διενεργηθεί σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα, λίμνες κ.ά. Υπολογίζεται η διασπορά 25 δολωμάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας (τουλάχιστον 20 δολώματα/km2). Η εποπτεία του προγράμματος θα διενεργείται σε καθημερινή βάση από υπαλλήλους του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συνδρομή των αρμόδιων Κτηνιατρικών Αρχών των περιοχών όπου διενεργείται ο εμβολιασμός ή εδρεύουν οι αερολέσχες εκκίνησης των αεροσκαφών.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
05.10.20
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  09/10/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα  13:00, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση πρακτικού προσωρινού αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων»

2. Έγκριση παράτασης για την προσκόμιση ποινικού μητρώου του προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Κτηρίου Γυμνασίου-Λυκείου Αγ. Νικολάου»

3. Εξέταση ένστασης κατά της 185-2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

4. Μείωση εγγυητικών προκαταβολών

5. Αίτηση υπαλλήλου για πάγιες και διαρκείς ανάγκες

6. Αίτημα υπαλλήλων για επανεξέταση της αριθ. 90/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

7. Απόφαση περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά των υπ’αριθ. 19/2020, 20/2020,και 22/2020 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου Χαλκιδικής

8. Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση και συζήτηση αγωγής ομολογήσεως δουλείας διόδου και άρσης προσβολής και αμφισβήτησης του δικαιώματος διέλευσης από δίοδο προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Σάρτης κατά των Χρυσόστομου Λινάρδου και λοιπών τεσσάρων (4) εναγόμενων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής

9. Αποστολή της αριθ.2/2020 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας.


                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

         Ντέμπλας Κυπαρίσσης
Αποτελέσματα ΣΟΧ1-2020 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Εκτύπωση
23.09.20
 
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» του Δήμου Σιθωνίας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα αναφορικά με την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του και συγκεκριμένα για τρεις θέσεις ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ και μία θέση ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.  

Επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες
 
 
 
 
 
 
 
Δωρεάν WEBINAR Πρώτων Βοηθειών για τους Δημότες της Σιθωνίας Εκτύπωση
22.09.20
  webinar_28_sep_-_sithonia.png
 Δωρεάν WEBINAR Πρώτων Βοηθειών για τους Δημότες της Σιθωνίας
Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

Οι φίλοι του ανθρωπιστικού οργανισμού KIDS SAVE LIVES–Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές και της Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας μπορούν σε εβδομαδιαία βάση να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ σε WEBINARS με ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τα οποία αφορούν τις ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ σε επείγουσες καταστάσεις, προσαρμοσμένες σε COVID-19. Η οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος θα ισχύσει για όλη την περίοδο της πανδημίας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Για το Δήμο Σιθωνίας έχει προγραμματιστεί σχετική δράση για τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, από τις 19.00 έως τις 22.00. Το σεμινάριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Σιθωνίας και της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, Υγείας, Πρόνοιας, Δημοσίων Σχέσεων και Ισότητας Φύλων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι η απαρχή για μια σειρά αντίστοιχων δράσεων από την αρμόδια Αντιδημαρχία του Δήμου Σιθωνίας, εκ των οποίων και δια ζώσης, εφόσον είναι εφικτό δεδομένων των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Παραλαβή νέου απορριμματοφόρου από το Δήμο Σιθωνίας Εκτύπωση
22.09.20
  aporrimmatoforo1.jpg
 Παραλαβή νέου απορριμματοφόρου από το Δήμο Σιθωνίας
Ενισχύεται ο στόλος των μηχανημάτων

Με ένα νέο απορριμματοφόρο ενισχύεται ο Δήμος Σιθωνίας, αξιοποιώντας κονδύλια από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων "Φιλόδημος ΙΙ".

Η παραλαβή του οχήματος έγινε το πρωί της Τρίτης στο χώρο του Δημαρχείου, στη Νικήτη Χαλκιδικής.
Ενημέρωση για το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ "ΣΩΤΗΡ" Ν. Καλλικράτειας Εκτύπωση
22.09.20
  swthr.jpg
 Ενημέρωση για το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ "ΣΩΤΗΡ" Ν. Καλλικράτειας
Δωρεάν η συμμετοχή στο πρόγραμμα

Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής του Δήμου Νέας Προποντίδας, με δυναμικότητα 25 άτομα ανά βάρδια (σύνολο 50 άτομα) με την επωνυμία ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Ο ΣΩΤΗΡ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ». 

Το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ θα λειτουργεί σε δυο βάρδιες των 25 ατόμων η καθεμιά, ήτοι από 7:00 έως τις 15:00 & από τις 15:00 έως τις 23:00 και θα εξυπηρετούνται παιδιά, έφηβοι και άτομα με αναπηρία.

Σκοπός του κέντρου είναι η δημιουργική απασχόληση και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως  λογοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, η προεπαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η ψυχαγωγία και η κοινωνική ενσωμάτωση. 

Η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία «Ο ΣΩΤΗΡ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ», στοχεύει αφενός στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στις ευπαθείς αυτές ομάδες και αφετέρου στην καλύτερη κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ, γιατί με την καθημερινή τους επικοινωνία και αλληλεπίδραση, προσαρμόζουν την συμπεριφορά τους με αυτήν της τοπικής κοινωνίας και έτσι επέρχεται καλύτερα το στοιχείο της αλληλοαποδοχής στα πλαίσια  μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και δίχως αποκλεισμούς.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Ο ΣΩΤΗΡ – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ»: 23990 – 23667

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 2310 – 820655 & 2310 – 820455

 www.kentroameasotir.gr
 
   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Εκτύπωση
21.09.20
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 Ν.3852/2010, στις  25/09/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:30, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σιθωνίας, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση παραλαβής μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΕ ΤΟΡΩΝΗΣ»

2. Έγκριση παραλαβής μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΕ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»

3. Έγκριση μελέτης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ»

4. Παράταση εκτέλεσης εργασιών για την «Διαχείριση Ογκωδών Απορριμμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Σιθωνίας»

5. Έγκριση-παραλαβή Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης για την Παροχή υπηρεσιών της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ), Υποέργο 1: Ολοκλήρωση / Εκπόνηση Προγράμ­ματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών Δήμου Σιθωνίας βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδια­σμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π)».

6. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σιθωνίας για την Πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑ­ΣΙΑΣ (ΠΡΟ­ΣΕΙ­ΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ), Υποέργο 1: Ολοκλήρωση / Εκπόνηση Προγράμ­ματος Πρω­τοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού ελέγχου κρίσιμων υποδομών Δήμου Σιθω­νίας βάσει των προδιαγραφών του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδια­σμού και Προστα­σίας (Ο.Α.Σ.Π)» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

7. Έγκριση-παραλαβή Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης για την εκπόνηση μελετών της Πράξης «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Υποέργο 1: Μελέτη αγροτικών οδών Δήμου Σιθωνίας, Υποέργο 2: Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Δήμου Σιθωνίας».

8. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Σιθωνίας για την Πράξη «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, Υποέργο 1: Μελέτη αγροτικών οδών Δήμου Σιθωνίας, Υποέργο 2: Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Δήμου Σιθωνίας» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

9. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης για την προμήθεια καυσίμων έτους 2021

10. Ένσταση κατά της 185/2020 απόφασης Οικ. Επιτροπής

11. Ορισμός δικηγόρου

12. Έγκριση πρακτικού 3/2020 της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών

13. Απαλλαγή υπολόγου (Βαχτσεβάνου Δήμητρα)

14. Απαλλαγή υπολόγου (Ρεβενικιώτης Αστέριος)

15. Απαλλαγή υπολόγου (Βατιάνης Κωνσταντίνος)

16. Απαλλαγή υπολόγου (Πολυγυρνός Καρράς Νικόλαος)

17. Αιτήσεις υπαλλήλων για πάγιες και διαρκείς ανάγκες

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                 Ντέμπλας Κυπαρίσσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Εκτύπωση
21.09.20
 
Ο Δήμος Σιθωνίας δημοσιεύει τη διακήρυξη για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων αποχετευτικών δικτύων του Δήμου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.     

Επισυνάπτονται τα έντυπα με τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού.
Ενημερωτικό μήνυμα για τη χρήση μάσκας λόγω κορωνοϊού Εκτύπωση
21.09.20
 

maskavideo09-2048x1042-1.jpg

Ενημερωτικό μήνυμα για τη χρήση μάσκας λόγω κορωνοϊού
Καμπάνια από τη Γενική Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

 

«Οι μάσκες που χαμογελούν όπως αυτοί που αγαπάς» είναι το μήνυμα της νέας ενημερωτικής καμπάνιας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με βίντεο, που απευθύνεται κυρίως στα παιδιά.

Η Γ.Γ.Π.Π. ρωτά: «Εσύ για ποιόν φοράς σήμερα τη μάσκα σου; Γιατί φοράμε όλοι τις μάσκες μας για να προστατέψουμε εμάς και τους γύρω μας. Επειδή όλοι, ενήλικες και παιδιά, είμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Αποδεικνύουμε πως νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους που αγαπάμε, καθώς και για όλους εκείνους που δεν γνωρίζουμε, αλλά θα μπορούσαν να είναι ο παππούς μας ή κάποιο άλλο αγαπημένο μας πρόσωπο».   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εκτύπωση
17.09.20
 
Ο Δήμος Σιθωνίας ανακοινώνει τους τελικούς πίνακες των επιτυχόντων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία
 
 
 
 
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για το Σάββατο 12-09-2020 Εκτύπωση
11.09.20
  xartis-ggpp-120920.jpg
 Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για το Σάββατο 12-09-2020
Οδηγίες προς τους μελισσοκόμους
 
Ο Δήμος Σιθωνίας ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με τον από 11/09/2020 Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για αύριο Σάββατο 12-09-2020, προβλέπεται ΥΨΗΛΟΣ κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) (Π.Ε. Χαλκιδικής).
 
Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει τις οδηγίες της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χαλκιδικής και συγκεκριμένα:    
 

diavgeia_s.jpg
stratigikos_009.jpg
logo1.jpg----------------------commcenter.jpg
--------------------- youreurope_ban.jpg

dasos_2015_2.jpg